Publicerad: 2022-05-12 12:17 | Uppdaterad: 2022-05-13 11:59

Tillbaka till framtiden: forskare, lärare och studenter om livet efter pandemin

Students on campus Solna in spring
Denna bild på studenter på KI:s campus Solna togs innan pandemin gjorde att utbildningen fick bedrivas på distans. Nu är det åter liv och rörelse på området. Foto: Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, UFS

Pandemin har påverkat en hel värld, men när restriktionerna lyfts runt om i världen finns nya utmaningar. Vid Karolinska Institutet ställs lärare inför hybridundervisning, forskare ska återgå till tidigare forskning och studenter hitta tillbaka till rutiner på campus. Här berättar de om tiden före och under pandemin och efter att restriktionerna har lyfts.

Berättat för Magnus Trogen Pahlén.

Marianne Farnebo, forskare: ”Pandemin frigjorde tid” 

Marianne Farnebo
Marianne Farnebo, forskare vid institutionerna för cell- och molekylärbiologi samt biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet. Foto: Ulf Sirborn

– När pandemin först slog till så växlade jag över till att labba i princip på heltid. Delvis var det som ett sätt att motivera mina medarbetare att fortsätta sin laborativa forskning. Arbetet kan inte utföras hemifrån och många kände sig stressade inför att ta sig in till arbetet. Flera av mina medarbetare är från andra länder än Sverige och ställde sig frågande till vår svenska strategi att hantera pandemin. Den skilde sig ju mycket från hur andra länder valde att agera. 

Snart blev det svårt att få tag i material för våra försök, som till exempel labbreagenser och olika plastartiklar. Men trots det så påverkades min forskning ändå bara marginellt. Under de första sex månaderna minskade vår produktionstakt bara med cirka tio procent. 

En av förklaringarna till det är att pandemin frigjorde tid till forskningen. Under denna period så ställdes ju alla möten, konferenser och resor in. Dessutom blev vi med tiden allt bättre på att mötas digitalt. 

I dag har vi något av en motsatt situation: vi behöver frigöra tid till att återigen kunna resa och möta andra forskare inom vårt fält. Vi ser en boom i antalet konferenser och seminarier och vill gärna delta i dem vi ser kan vara till nytta.

Marianne Farnebo är forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi samt institutionen för biovetenskaper och näringslära.

Erik Johnsson, student: ”Det var en stor utmaning att plugga hemma”

Erik vid café Jorpes, Aula Medica.
Erik Johnsson, student på sjuksköterskeprogrammet. Foto: Stefan Zimmerman

– Den största omställningen för mig var att se hemmet som en plats för utbildning och lärande. Tidigare var hemmet en plats för fritid och ledighet, inte för plugg. När all undervisning gick över till distans så tvingades jag att ändra det tankesättet, och det blev en stor omställning. 

Eftersom varken biblioteket eller skolans lokaler fanns tillgängliga så fanns heller inget enkel väg att få tag i kurslitteratur. Därför blev jag tvungen att köpa mer litteratur än vad jag hade gjort annars. 

En stor utmaning i vardagen var att hitta motivationen till att plugga. Hemma finns många distraktioner som lätt leder tankarna bort från plugget. Dessutom gjorde det mig lite lat att ha alla bekvämligheter omkring mig. Det var svårt att hålla rutiner och rätt studieteknik. 

En vinst med att plugga hemma var att det sparade tid, eftersom jag slapp resorna till och från skolan. Och tack vare att alla föreläsningar var digitala kunde jag delta även när jag var sjuk. Det hade jag inte kunnat göra om föreläsningen bara hade hållits på campus. 

Nu arbetar jag med mitt examensarbete vilket gör att min studiesituation ser likadan ut igen som under pandemin. Men i de kommande kurserna så blir mer av utbildningen förlagd till campus, och då gäller det ju att växla tillbaka till mina gamla vanliga rutiner igen. Det ser jag verkligen fram emot!

Erik Johnsson är student på sjuksköterskeprogrammet.

Linda Ekenros, lärare: ”Hybridundervisningen efter restriktionerna var mer utmanande än distansundervisningen”

Linda står framför en trappa på campusområdet.
Linda Ekenros, lärare vid fysioterapeutprogrammet vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Foto: Ulf Sirborn

– När regeringen kom med sin rekommendation om distansundervisning i mars 2020 så var jag i full färd med att hålla en första introduktionsföreläsning för cirka 80 förväntansfulla studenter. Efter fikapausen så fick jag ge beskedet till studenterna att vi troligen inte skulle ses mer den terminen. Många av dem gick hem övertygade om att kursen inte alls skulle bli av. Men vi satte fart för att hitta sätt att omvandla de praktiska övningar vi planerat till fungerande onlineundervisning. 

Vi hade faktiskt redan planerat att utveckla viss undervisning i digital form. Nu blev vi tvungna att utveckla sätt att även göra de praktiska övningar digitala. Vi jobbade både kvällar och helger för att producera filmer som kunde publiceras i takt med att kursen pågick. Sen hade vi dagliga livesändningar där vi gjorde korta demonstrationer, och hänvisade vidare till de inspelade filmerna och till litteraturen. 

Studenterna blev väldigt tacksamma, särskilt de som inte trott att kursen skulle bli av. Vi fick dock förlänga terminen en bit in i juni för att göra det möjligt för studenter att komma till campus i små grupper för examination. Många träffades redan på egen hand för att träna med varandra eller med familjemedlemmar. De löste verkligen situationen väldigt bra. 

En viktig sak för oss var att examinationen inte fick hålla en lägre nivå än vanligt. De studenter som examinerades i början av pandemin möter ju samma arbetsuppgifter som alla andra. 

Sedan 2020 har vi varierat olika former av hybridundervisningen, i takt med att restriktionerna förändrats.  Och det har faktiskt varit mer utmanande än den drastiska starten av distansundervisningen. Det har inte varit lätt att lägga pusslet av en god tillgång till både lärare och rätt storlek på lokaler alla gånger. 

Nu har vi återgått till campusundervisning och arbetar även med att förnya delar av vårt inspelade material för att det ska hålla en bättre kvalitet. Nu har vi inte lika bråttom vilket gör det enklare och resultatet bättre. Att vi återgått till den praktiska undervisningen tillsammans med studenterna är viktigt eftersom de ska möta patienter efter utbildningen och även behöver träna på det mänskliga mötet.

Linda Ekenros är lärare vid fysioterapeutprogrammet vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Grace Marshall, masterstudent: ”Vi lärde känna Stockholm bättre tack vare pandemin”

Grace står på trappen i Aula Medica.
Grace Marshall, masterstudent i Bioentrepreneurship. Foto: Stefan Zimmerman

– Jag har mött flera svenskar som sagt att de tycker synd om mig för att jag flyttade hit mitt under en pandemi. Men det finns inget annat land jag hellre hade varit i under denna period. Mina vänner hemma i England hade en betydligt svårare vardag att hantera än mig. 

När min masterutbildning startade höstterminen 2021 så kunde vi välja mellan distansutbildning eller föreläsningar på plats. Eftersom jag då arbetade för en ideell organisation i Holland så valde jag att stanna kvar där för att fortsätta hjälpa dem. Så tack vare den flexibla studiestarten kunde jag följa föreläsningarna på distans från Holland hela september. 

Efter flytten till Stockholm så hann jag delta i föreläsningar på campus under tre veckor innan restriktionerna skärptes igen. Den korta tiden gjorde det svårare att hinna lära känna mina klasskompisar. Men eftersom de flesta är rätt utåtriktade och sociala så fungerade det ändå väl. Ofta träffades vi på olika caféer i stan för att plugga. Att vi inte var bundna till campus gjorde faktiskt att vi lärde känna Stockholm bättre. 

Svårare var det att lyckas lära känna lärarna på utbildningen, eftersom vi inte träffade dem på andra sätt än online. Jag är dock imponerad av deras förmåga att ställa om undervisningen till onlineundervisning. Men jag saknade att kunna prata med dem i samma rum som vid en fysisk lektion. Visst går det att ställa frågor även under en onlineundervisning, men det ger antingen ett större avbrott eller så kommer svaret ofta långt senare.

Vår masterutbildning inleddes med två av de svåraste momenten på utbildningen, och det hade varit enklare att ta till sig och förstå om de hade varit på campus. 

Nu arbetar jag med mitt examensarbete så det finns ingen anledning att återvända till campus. Efter det vill jag gärna stanna kvar i Stockholm, även om min mamma ständigt skickar jobbannonser från London.

Grace Marshall, masterstudent i Bioentrepreneurship.

Ujjwal Neogi, forskare: ”Vi ställde om all vår forskning för att fokusera på covid-19”

Ujjwal Neogi framför trappen i Aula Medica.
Ujjwal Neogi, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Stefan Zimmerman

– Pandemin förändrade min forskning rätt rejält. Före utbrottet arbetade jag med hiv med målet att hitta sätt att hindra hiv-virusets framfart i kroppen. Men när spridningen av sars-cov-2 tog fart så bytte min forskargrupp inriktning till covid-19. Då var vi ett av tre labb i Sverige som kunde odla sars-cov-2 i labbet för att undersöka dess egenskaper. Och vi kunde använda metoderna som vi hade utvecklat för forskningen kring hiv.

Dessutom gav Vetenskapsrådet oss tillåtelse att använda delar av vår finansiering för att forska om sars-cov-2. Två av mina doktorander bytte också helt inriktning till att arbeta med covid-19. 

Medan det mesta av vår forskning kring hiv sattes på paus ställde vi om för att även kunna stödja Karolinska Universitetssjukhuset med att testa för covid-19. Flera av mina anställda hjälpte till både kvällar och helger. 

Personligen hade jag redan erfarenhet av vad det innebär att leva och arbeta under en pandemi. När Indien drabbades av svininfluensan 2010 så arbetade jag vid ett sjukhus där. De erfarenheterna gjorde att jag snabbt isolerade mig och kunde undvika onödiga kontakter. Och detsamma gjorde mina medarbetare.  

Samtidigt så innebär det en psykisk påfrestning att inte kunna träffa andra människor. Särskilt drabbade blir naturligtvis studenterna som dessutom ofta är trångbodda vilket gör det svårt att arbeta hemifrån. Vi försökte därför träffas regelbundet för att umgås via Zoom. Och även se till att vi verkligen kunde utnyttja stunderna vi hade tillsammans i labbet. 

Nu har vi precis tagit upp vår forskning kring hiv igen. Men det är fortfarande svårt att få tag i de reagenser vi behöver för vårt arbete. Vi kommer att fortsätta tillämpa ett liknande arbetssätt under de kommande åren som under pandemin. Dock kommer vår forskning primärt att fokusera på att hitta ett funktionellt botemedel mot hiv.

Ujjwal Neogi är forskare vid institutionen för laboratoriemedicin.

Tillbakablick: Berättelser från pandemivåren 2020