Publicerad: 2023-02-08 11:01 | Uppdaterad: 2023-02-16 13:38

SveDem får 2,5 miljoner kronor i regeringens demenssatsning

Regeringen stärker arbetet med demens genom att avsätta 8 miljoner kronor i en ny satsning för stärkt äldreomsorg. I denna satsning beviljas SveDem 2,5 miljoner kronor under 2023 för att utveckla Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) och stödja kommunernas förbättringsarbete inom vården och omsorgen för personer med demenssjukdom.

Maria Eriksdotter, professor i geriatrik vid NVS, KI, samt överläkare i geriatrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, är registerhållare vid SveDem.

SveDem hoppas att ännu fler verksamheter ansluter sig och med hjälp av SveDem får stöd i att förbättra vård och omsorg om personer med demenssjukdom.

Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar, SveDem, är ett nationellt kvalitetsregister som följer patienter med demenssjukdom från diagnos till livets slut. Målet är skapa ett rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer som har en demenssjukdom.