Publicerad: 2022-11-30 17:00 | Uppdaterad: 2022-11-30 17:11

SMS-livräddare oftast först på plats vid hjärtstopp

dekorativ bild
SMS-livräddare gav hjärt- och lungräddning i hälften av alla fall med hjärtstopp. Foto: Getty Images

Frivilliga så kallade SMS-livräddare som larmas till hjärtstopp med hjälp av en mobil-app utför en stor del av livräddande insatser innan ambulans, polis eller räddningstjänst anländer, oavsett om de fick instruktioner att hämta en hjärtstartare eller inte. Det visar en ny studie i tidskriften JAMA Cardiology av forskare från Karolinska Institutet.

Bara en av tio som får hjärtstopp utanför sjukhus överlever och därför är det viktigt med snabb hjälp. Tidigare forskning har visat att hjärt- och lungräddning som utförs innan ambulansen anländer fördubblar chansen till överlevnad.  

För att rädda fler liv har forskare vid Karolinska Institutet utvecklat ett system med sms-livräddare. Frivilliga som utbildats i hjärt- och lungräddning larmas via ett textmeddelande när en person drabbas av hjärtstopp. I dag finns 130 000 sms-livräddare i 11 regioner i Sverige och mer än 20 000 hjärtstartare finns tillgängliga på allmänna platser.

Fick instruktioner att hämta hjärtstartare

Ellinor Berglund, disputerad sjuksköterska
Ellinor Berglund, disputerad sjuksköterska. Foto: Felix Tännström

I den aktuella studien undersökte forskare hur användningen av hjärtstartare och behandling med hjärt-lungräddning påverkades om SMS-livräddare fick instruktioner om att hämta närmaste hjärtstartare med hjälp av en karta innan de begav sig till platsen för ett plötsligt hjärtstopp, jämfört med om de larmades för att endast göra hjärt-lungräddning. 

Studien visar att sms-livräddare var först på plats och har en viktig roll att spela, samt att de använde en hjärtstartare i en tredjedel av fallen och gav behandling med hjärt-lungräddning i närmare hälften av alla fall av hjärtstopp.

– Vi kan vi konstatera att SMS-livräddare, oavsett instruktioner om att först hämta närmaste hjärtstartare eller bege sig direkt till den som drabbas av ett hjärtstopp, på ett effektivt sätt kan ge livräddande hjälp, i väntan på ambulans, polis eller räddningstjänst. Vi tolkar det som att många av Sveriges 130 000 SMS-livräddare har en hjärtstartare nära tillhands och själva beslutar vilken strategi om passar bäst i situationen, säger Ellinor Berglund, en av författarna bakom studien och forskare vid Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet. 

Publikation

"Effect of Smartphone Dispatch of Volunteer Responders on Automated External Defibrillators and Out-of-Hospital Cardiac Arrests The SAMBA Randomized Clinical Trial" Ellinor Berglund, Jacob Hollenberg, Martin Jonsson, Leif Svensson, Andreas Claesson, Anette Nord, Per Nordberg, Sune Forsberg, Mårten Rosenqvist, Peter Lundgren, Åsa Högstedt, Gabriel Riva, Mattias Ringh, JAMA Cardiology, online 30 november 2022, doi: 10.1001/jamacardio.2022.4362