Publicerad: 2023-08-16 08:00 | Uppdaterad: 2023-08-30 16:02

Samband mellan kardiovaskulär hälsa och hjärnans åldrande

illustration av cirkulationssystemet i människokroppen, som ett nätverk.
Bild: Mohammed Hassan (Pixabay).

Hallå där Yuanjing Li, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för Aging Research Center! Du har skrivit en avhandling med titeln “Cardiovascular health and brain aging: a population-based MRI study" och disputerar den 6 september 2023. Kan du berätta lite mer om vad det handlar om?

Porträttbild av Yuanjing Li.
Yuanjing Li. Foto: Yuqi Zhang

Vad handlar avhandlingen huvudsakligen om?

Den huvudsakliga inriktningen för min avhandling är att utforska sambanden mellan kardiovaskulär hälsa och kognitionsreserv med hjärnans åldrande.

Vilket är det främsta resultatet?

Det främste resultatet är att en sund kardiovaskulär status och högre kognitionsreserv är förknippade med en långsammare progression av hjärnans åldrande.

I praktiken kan äldre vuxna uppnå en hälsosamt åldrande av hjärnan genom att upprätthålla kardiovaskulär hälsa eller förbättra sin kognitionsreserv.

Hur ser dina planer ut framöver?

Jag planerar att fortsätta forska inom detta område. Jag söker för närvarande möjligheter att få jobba inom både kliniskt arbete och forskningsinstitut relaterade till hjärnåldringsforskning.

Kontakt

Yuanjing Li Doktorand