Publicerad: 2022-01-28 11:06 | Uppdaterad: 2022-02-16 16:51

Så hänger hjärtinfarkt ihop med magsårsbakterier

Robin Hofmann
Robin Hofmann Foto: Torkel Ekqvist/Fotogruppen Sös

En ny studie ska undersöka om prognosen efter hjärtinfarkt kan förbättras genom behandling av magsårsbakterien helicobacter pylori. Studien leds av Robin Hofmann, som är kardiolog och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS).

Text: Ann Kjellqvist, skriven för tidningen Medicinsk Vetenskap nr 1/2022

Hur vanligt och hur farligt är hjärtinfarkt?

– Varje år drabbas drygt 25 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt och trots avsevärda framsteg över tid vad gäller dödstal och andelen sjuka i befolkningen är hjärt-kärlsjukdom fortsatt den ledande orsaken till dödsfall.

Vad vet man om sambandet mellan hjärtsjukdom och mag-tarmsjukdom?

– Genom intensiv blodförtunnande behandling har överlevnaden efter hjärtinfarkt ökat de senaste 25 åren, men till priset av en ökad risk för blödning i övre mage och tarm. Dessa biverkningar kräver stora resurser från sjukvården, bidrar till ett ökat lidande hos patienterna och i slutändan en ökad dödlighet.

– Tidigare studier har visat att risken att blöda ökar om patienten samtidigt har en infektion av magsårsbakterien helicobacter pylori. Detta är en vanlig infektion som enkelt kan behandlas med antibiotika, vilket i det närmaste eliminerar den infektionsorsakade blödningsrisken. Men i dag saknas helt kunskap om hur diagnostik och behandling av helicobacter pylori-infektion påverkar utfallet efter hjärtinfarkt.

Nu startar ni en ny studie – berätta.

– Syftet med studien är att utreda betydelsen av diagnostik och behandling av helicobacter pylori-infektion i övre mag-tarmkanalen, för att se om det kan minska blödningskomplikationer och därmed förbättra prognosen efter hjärtinfarkt. 35 svenska sjukhus deltar och runt 23 000 patienter planeras att tas in i studien under en treårsperiod.

Hur kan detta påverka vården?

– Om hypotesen visar sig stämma blir rekommendationen att införa systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för helicobacter pylori-infektion och i förekommande fall behandla denna. Vi tror också att diagnostiken och behandling av de som drabbas av både hjärt- och mag-tarmproblem kan förbättras genom att man inför ett mer strukturerat samarbete mellan kardiologer och gastroenterologer.

Mer om hjärta och kärl