Publicerad: 2023-12-04 20:41 | Uppdaterad: 2023-12-04 20:57

Risken för hjärt-kärlsjukdom kan minskas genom att äta mer fet fisk

dekorativ bild
Fet fisk Foto: Getty Images

Den som har nära släktingar som drabbats av hjärt-kärlsjukdom kan ha extra mycket att vinna på att äta mer fet fisk. Det visar en ny studie ledd av forskare från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Circulation.

Fet fisk som lax, makrill, sill och sardiner innehåller omega-3-fettsyrorna eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra(DHA). Dessa fettsyror är viktiga för många av kroppens funktioner, men kan inte tillverkas av kroppen utan måste komma via kosten. Mängder av studier har visat att det är viktigt för alla att äta en kost som innehåller omega-3.

Karin Leander
Karin Leander Foto: Anders Ericsson

Nu kommer en stor internationell studie som visar att det sannolikt är extra viktigt för personer som har hjärt-kärlsjukdom i sin familjehistoria. De hjärt-kärlsjukdomar som forskarna har tittat på är dödliga och icke-dödliga kranskärlssjukdomar som instabil angina, hjärtinfarkt och hjärtstopp, samt hjärninfarkt (stroke).

– Hjärt-kärlsjukdom är till viss del ärftligt, det har tvillingstudier visat, men det har varit svårt att hitta vilka gener som styr. En stark hypotes är därför att det handlar om en kombination av genetik och miljö, säger Karin Leander, lektor och docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, enheten för kardiovaskulär och nutritionsepidemiologi, Karolinska Institutet och forskningsledare för studien.

Därför har hon och hennes forskarkollegor undersökt effekten av interaktionen mellan familjehistoriken och kostintaget. I studien har de vägt samman data för över 40 000 personer utan hjärt-kärlsjukdom. Under uppföljningstiden drabbades närmare 8 000 av dessa av någon hjärt-kärlsjukdom. I sin analys kan forskarna visa att de som både hade hjärt-kärlsjukdom hos en nära släkting som förälder eller syskon, och dessutom låga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA/DHA hade över 40 procents förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Den förhöjda risken för de som ”bara” hade hjärt-kärlsjukdom i den nära släkten var 25 procent.

– Studien tyder på att de som har hjärt-kärlsjukdom i familjen har extra mycket att vinna på att äta mer fet fisk jämfört med andra, säger Karin Leander.

Mätte fettsyror i kroppen

Halterna av EPA/DHA har mätts i alla studiedeltagare. Eftersom dessa fettsyror inte kan tillverkas i kroppen är halterna ett tillförlitligt mått på födointaget av fet fisk, enligt Karin Leander.

– Att mätningarna av fettsyror i blod och vävnad är objektiva, till skillnad från självrapporterade data om matvanor, är en viktig fördel, säger hon.

Så trots att det är en observationsstudie inom ett område där det redan finns gott om randomiserade kliniska studier, innebär dessa fynd helt ny kunskap, enligt Karin Leander.

– Vi är de första som har studerat effekten av kombinationen av familjehistorik och intag av fet fisk med hjälp av fettsyramätningar, säger hon.

Studien har genomförts inom forskarnätverket FORCE (Fatty Acids and Outcomes Research Consortium) som omfattar över 100 forskare och experter i hela världen. I studien ingår data från 15 studier genomförda i tio olika länder.

Forskarna uppger att det inte finns någon intressekonflikt. Forskningen finansierades av Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden.

Publikation

“Role of polyunsaturated fat in modifying cardiovascular risk associated with family history of cardiovascular disease. A pooling of de novo results from 15 observational studies” F. Laguzzi, A. Åkesson, M. Marklund, F. Qian, B. Gigante, T.M. Bartz, J.K. Bassett, A. Birukov, H. Campos, Y. Hirakawa, F. Imamura, S. Jäger, M. Lankinen, R.A. Murphy, M. Senn, T. Tanaka, N. Tintle, J.K. Virtanen, K. Yamagishi MD, M. Allison, I.A. Brouwer, U. De Faire, G. Eiriksdottir, L. Ferrucci, N.G. Forouhi, J.M. Geleijnse, A.M Hodge, H. Kimura, M. Laakso, U. Risérus, A.C. van Westing, S. Bandinelli, A. Baylin, G.G. Giles, V. Gudnason, H. Iso, R.N. Lemaitre, T. Ninomiya, W.S. Post, B.M. Psaty, J.T. Salonen, M.B. Schulze, M. Y. Tsai, M. Uusitupa, N.J. Wareham, SW Oh, A. C. Wood, W.S. Harris, D. Siscovick, D. Mozaffarian, K. Leander, Circulation, online 4 december 2023, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065530