Publicerad: 2023-09-06 13:41 | Uppdaterad: 2024-02-06 13:25

Professor Jan Albert blir regeringens pandemi-utredare

Porträtt av Jan Albert.
Jan Albert. Foto: Margareta Bloom Sandebäck.

Regeringen har utsett Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, till särskild utredare för en ny utredning om stärkt beredskap inför framtida pandemier. Direktiven handlar om en nationell strategi för hur pandemier ska hanteras och en översyn av smittskyddslagen. Utredningen ska vara klar i februari 2025.

Vad är kärnan i uppdraget?

– Vi behöver en lagstiftning som är anpassad för att kunna hantera storskalig smittspridning. Den vi har i dag är främst fokuserad på enstaka infekterade individer. Under covid-19-pandemin blev det uppenbart då Sverige tvingades skapa tillfälliga lagar, till exempel för åtgärder mot trängsel. Direktiven handlar också om att se över smittskyddsläkares placering, och organisationen av vårdhygien som skiljer sig mellan våra regioner, säger Jan Albert, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi på KI.

Vad tar du med dig ifrån covid-19-pandemin?

– Det finns gott om erfarenheter från covid-19 och hur olika länder hanterade pandemin, men jag tror att det är viktigt att inte fastna i hur just den här pandemin har uppfört sig. Det var jämförelsevis få allvarligt sjuka och en majoritet som fick en mildare sjukdom. Låt säga att vi hade haft tio procents dödlighet i stället – då hade det krävts andra åtgärder.

Vilka kommer du att involvera i arbetet?

– Jag har ett litet kansli, där de viktigaste kommer att vara experter inom utredning, juridik och smittskydd, samt i viss mån epidemiologi.