Publicerad: 2022-03-10 11:03 | Uppdaterad: 2022-03-10 11:02

Över en fjärdedel av den äldre befolkningen på landsbygden i Kina har lindrig kognitiv svikt

genrebild för att illustrera äldre människor i rurala Kina.
Foto: Pixabay

Lindrig kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI) anses vara det prekliniska stadiet i progressiv kognitiv nedgång och kan vara ett tidigt tecken på demenssjukdom. En studie publicerad i tidskriften Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association rapporterar att över en fjärdedel av den äldre befolkningen på landsbygden i Kina uppfyller kriterierna för MCI.

MIND-China-projektet rekryterade deltagare som var 60 år eller äldre och som bodde på landsbygden i Yanggu i västra Shandong-provinsen. Under 2018 undersöktes totalt 5068 deltagare, och 1342 av dessa fastställdes ha mild kognitiv svikt (MCI) utifrån internationella kriterier som integrerade neuropsykologiska standardtester samt klinisk bedömning, vilket ledde till en total prevalens på 26,5%.

Porträtt av Chengxuan Qiu i kostym mot neutral bakgrund
Chengxuan Qiu, Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

Olika faktorer bakom kognitiv svikt

Amnestisk MCI drabbade över fyra femtedelar av alla personer med lindrig kognitiv svikt. Hög ålder, låg utbildning och att vara jordbrukare var faktorer som kunde associeras med lindrig kognitiv svikt och amnestisk MCI. Kognitiv svikt som påverkar andra kognitiva förmågor än minnet, såsom till exempel språk, snabbhet, och exekutiva funktioner, var kopplad till högt blodtryck och stroke.

– Studien riktade sig till den äldre befolkningen som bodde på landsbygden. Vi diagnostiserade lindrig kognitiv svikt och dess huvudsakliga subtyper genom att integrera psykologiska tester med kliniska bedömningar, säger Chengxuan Qiu, senior forskare vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

– Studien är viktig för att kunna förstå epidemiologin för MCI på landsbygden i Kina, tillägger han.

Hög förekomst av MCI

Resultaten i studien visar en hög förekomst av MCI, särskilt amnestisk MCI, bland denna landsbygdsbefolkning. Det kan delvis bero på att lokalbefolkningen har relativt låg socioekonomisk ställning och låg utbildning, samt att stora kardiovaskulära riskfaktorer och relaterade komplikationer är relativt utbredda i  landsbygdsområdet.

– MIND-China är en pågående interventionsstudie för demens och funktionsnedsättningar. Tack vare studien kommer vi att kunna utvärdera om multidomäninterventioner kan hjälpa personer med MCI att bibehålla eller förbättra sin kognitiva funktion och fördröja demens, säger Yifeng Du, professor och senior neurolog vid Shandong Provincial Hospital, Kina.

MIND-China har genomförts av Shandong Provincial Hospital med anknytning till Shandong First Medical University (PI, Prof Yifeng Du), i samarbete med Aging Research Center vid Karolinska Institutet (PI, Dr Chengxuan Qiu).

Projektet har finansierats av National Key R&D Program från Kinas departement för vetenskap och teknik, genom gemensamma forskningsanslag från National Nature Science Foundation of China och Vetenskapsrådet i Sverige, och av det akademiska marknadsföringsprogrammet vid Shandong First Medical University och Taishan Scholar Program of Shandong Province, Kina.

Studien använder data från Multimodal Interventions to Delay Dementia and Disability in Rural China (MIND-China), som är ett deltagande projekt i World-Wide FINGERS Network.

Publikation

Mild cognitive impairment among rural-dwelling older adults in China: A community-based study
Lin Cong, Yifei Ren, Yongxiang Wang, Tingting Hou, Yi Dong, Xiaojuan Han, Ling Yin, Qinghua Zhang, Jianli Feng, Lidan Wang, Shi Tang, Giulia Grande, Erika J. Laukka, Yifeng Du, Chengxuan Qiu
Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association; 9 March 2022; DOI: 10.1002/alz.12629