Publicerad: 2015-09-08 09:00 | Uppdaterad: 2015-09-08 09:20

Nytt molekylärt test kan avslöja biologisk ålder

Ett internationellt forskarlag, där forskare från Karolinska Institutet ingått, har utvecklat ett nytt molekylärt test som genom att mäta aktiva ”hälsogener” i blodet kan avslöja en persons biologiska ålder, snarare än det antal år som personen levt. Resultaten publiceras i tidskriften Genome Biology och kan förändra betydelsen av ålder i framtida medicinsk forskning och behandling, när det gäller exempelvis Alzheimers sjukdom och andra åldersrelaterade sjukdomar.

– Tidigare definitioner av åldrande hos människor eller djur är beroende av frånvaron av tecken på sjukdom eller ytliga förändringar i utseendet. I den här studien visar vi att samma molekylära signatur i arvsmassan är påslagen eller aktiv vid åldrande i kroppens alla vävnader. Vi visar också att aktiviteten är nedsatt hos personer med exempelvis Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollpersoner med samma kronologiska ålder, säger Thomas Gustafsson, läkare och docent vid institutionen för laboratoriemedicin och en av forskarna bakom studien.

Forskarna använde så kallad RNA-profilering för att mäta och jämföra genaktiviteten i vävnadsprover från över 2000 personer som uppnått 65 års ålder utan att ha gjort något exceptionellt i fråga om hälsosam livsstil. Istället för att fokusera på gener som kan kopplas till sjukdom eller extrem livslängd, upptäckte forskarna att aktivering av en grupp på 150 gener i vävnad från blod, hjärna och muskler var utmärkande för god hälsa vid 65 års ålder. Eftersom aktiviteten för de aktuella generna var densamma i väldigt olika typer av kroppsvävnad menar forskarna att de hitta ett slags formel för hälsosamt åldrande och att detta i sin tur kan användas för att jämföra individer med andra i samma åldersgrupp, alltså ett slags biologiskt ålderstest.

Försämrad kognitiv status

Särskilt intressant menar forskarna att det är att låg aktivitet hos de 150 ”hälsogenerna” kunde kopplas till försämrad kognitiv status och att bilden var densamma oavsett om man mätte i blodet eller hjärnvävnad hos en och samma individ. Med andra ord skulle ett enkelt blodprov förhållandevis säkert kunna avslöja begynnande demens hos en person.

– Vår hypotes var att personer som nådde 65 år och var vid god hälsa utan att ha gjort något särskilt för att uppnå detta måste ha något slags skyddande genetiskt program som hjälper till att förhindra åldersrelaterade sjukdomar. Upptäckten av denna nya definition av människans ålder kommer att ge en helt ny syn på åldrandeforskning, säger Thomas Gustafsson.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid King’s College, London i Storbritannien, Duke University, USA, Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Arbetet har finansierats Wallenbergstiftelserna, Vetenskapsrådet, brittiska Medical Research Council (MRC), amerikanska National Institutes of Health (NIH) och den europeiska samarbetsorganisationen Innovative Medicines Initiative (IMI).

Publikation

A novel multi-tissue RNA diagnostic of healthy ageing relates to cognitive health status
Sanjana Sood, Iain J Gallagher, Katie Lunnon, Eric Rullman, Aoife Keohane, Hannah Crossland, Bethan E Phillips, Tommy Cederholm, Thomas Jensen, Luc JC van Loon, Lars Lannfelt, William E Kraus, Philip J Atherton, Robert Howard, Thomas Gustafsson, Angela Hodges and James A Timmons
Genome Biology 2015, 16:185, online 7 September 2015, doi:10.1186/s13059-015-0750-x