Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Torsdag den 20 oktober fick övergripande Officemallar nytt utseende och delvis ny funktionalitet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbete pågår med att utveckla KI:s grafiska profil, i syfte att förtydliga och bättre kunna möta lagkraven om tillgänglighet och för att den ska fungera bättre i en digital kontext. KI:s logotyp kommer att anpassas för digitala kanaler, färgpaletten kommer att förändras och utökas och ett nytt typsnitt kommer att ersätta de befintliga.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 24-25 mars 2020 går startskottet för den nya lärandearenan ”Utveckla framtidens utveckling” med målet att öka organisatorisk kompetens och kapacitet för utveckling på multipla niåver inom komplexa organisatoriska system.
Nyheter
”Modernity, Eduaction and Human Rights” (MEHR) är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal som syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.
Nyheter
“Experiment för alla” är ett nytt initiativ som syftar till att grundskoleelever i socioekonomiskt utsatta områden uppmuntras att upptäcka naturvetenskapen. Bakom projektet står två institutioner vid Karolinska Institutet. Projektet sker i samarbete med Stiftelsen Berättarminsiteriet och möjliggörs med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Nyheter
KI webbförvaltning
2022-06-08