Publicerad: 2020-03-05 16:35 | Uppdaterad: 2020-03-05 16:46

Karolinska Institutet involverad i projekt om mänskliga rättigheter inom högre utbildning

”Modernity, Eduaction and Human Rights” (MEHR) är ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal som syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.

I den svenska delen av projektet, har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) haft Karolinska Institutet som partnerlärosäte där Tanja Tomson utsågs till koordinator och Solvig Ekblad anlitades som extern expert.

Projektets fokus har varit att bidra till att utveckla högskolors arbete med examensmålen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt våld mot barn. Därutöver, även till att sprida goda exempel på hela kedjan kring arbetet med mänskliga rättigheter – utformning av lärandemål, undervisningsformer, val av kurslitteratur, examinationsformer samt studenters medverkan.

Mer om ämnet finns att läsa i Socialmedicinsk Tidskrift SMT Vol 96, Nr 6 (2019)

Kontakt

Tanja Tomson Senior Forskare
+46852480173