Publicerad: 2016-04-07 10:14 | Uppdaterad: 2017-04-25 10:06

Nytt projekt testar förebyggande behandling mot sexuella övergrepp på barn

Christoffer Rahm är initiativtagare till projektet Priotab vars syfte är att behandla personer med sexuell dragning till barn, innan de begår övergrepp. Studien ska delvis finansieras med crowdfundning.

Idén till projektet föddes när Christoffer Rahm studerade till specialistläkare i psykiatri och gjorde praktik på en mottagning för barn och ungdomar som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Nästa ställe han tjänstgjorde vid var Centrum för andrologi och sexual medicin (CASM) – där projektet nu har sin grund – och där han fick träffa förövarna.

– Jag fick se hela kedjan och såg vikten av att bryta in innan ett övergrepp sker. När det väl har inträffat kan man lindra och behandla men det går aldrig att backa bandet, säger Christoffer Rahm som leder projektet.

Speciellt för projektet är att det delvis kommer finansieras av crowdfunding, även kallat gräsrotsfinansiering, där allmänheten och investerare ekonomiskt kan stötta projekt de tror på. Forskningen finansieras även med anslag de sökt från fonder men Christoffer hoppas att det som återstår ska komma in via crowdfundingen när projektet läggs upp på plattformen Walacea. Medieintresset för projektet har varit stort och Christoffer tror att allmänintresset är lika starkt.

Mer om projektet

Priotab består av fyra olika delprojekt där ett är en klinisk prövning av ett akutläkemedel som vanligen används mot prostatacancer men som nu ska användas mot sexuell dragning till barn då det dämpar det manliga könshormonet testosteron. Männen som ingår i studien har blivit tillfrågade då de sökt hjälp via Preventell – en hjälplinje mot oönskad sexualitet som drivs av CASM. Andra delar är de etiska aspekterna i projektet som studeras i samarbete med forskare på Stockholm Centre for Healthcare Ethics, samt biologiska markörer (till exempel blodprov, hjärnavbildingar och neuropsykologiska tester) och en registerstudie där patienter följs under lång tid som görs i samband med Niklas Långström vid Medicinsk epidemilogi och biostatistik, KI.

– Det är viktigt att inte släppa iväg patienterna för fort utan följa upp under lång tid, säger Christoffer.

[embed]<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wIvz25hFM40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/embed].

Informationfilm om Priotab. Credit: Studio Annalog.