Publicerad: 2012-09-11 00:00 | Uppdaterad: 2018-05-31 10:06

Indisk-svenskt forskningsprojekt för minskad barnadödlighet

Forskare från Karolinska Institutet bringar nu klarhet i vilka infektioner som orsakar lunginflammation hos indiska barn. I ett stort samarbetsprojekt mellan länderna är syftet att på sikt minska barnadödligheten i sjukdomen.

– Det vi gör kan ge stora effekter inte bara för de sjuka barnen i Indien utan även globalt, säger forskningsledaren professor Sunit Singhi från det indiska universitetssjukhuset Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGIMER) när han nyligen besökte Karolinska Institutet.

Varje år dör 1,4 miljoner barn i lunginflammation världen över och även i Indien är det den främsta dödsorsaken bland barn under fem år. Ett stort problem är att cirka hälften av alla barn som blir sjuka i Indien aldrig söker hjälp. Brist på utbildning hos föräldrarna och dålig ekonomi gör att många inte tar sig till sjukhuset förrän det är för sent.

– I framtiden vill vi tidigt kunna ge rätt behandling till alla barn, berättar Sunit Singhi som tillsammans med läkare från Karolinska Institutet sedan 2011 driver ett indiskt forskningsteam i projektet Pneumonia in Children.

Lämnat blodprov

Hittills har totalt cirka 1000 indiska barn med lunginflammation deltagit i studien. Bland annat har de lämnat blodprov, röntgats och genomgått en grundlig klinisk undersökning. Materialet sammanställs och analyseras kontinuerligt av den indiska forskarstaben som kan presentera ett resultat i slutet av 2013.

– Syftet är att kunna identifiera vilka typer av bakterier och virus som orsakar lunginflammation i Indien. Utifrån resultaten kommer vi sedan kunna arbeta preventivt och även sätta in rätt behandling, berättar den svenska projektledaren docent Anna Nilsson från Karolinska Institutet.

Tanken är bland annat att styra vaccinationsprogrammen i rätt riktning och att kunna avgöra när antibiotika är berättigad som behandlingsform. Målet är att förhindra resurskrävande intensivvårdsbehandling och i värsta fall död.

Kompletterar varandra

Både Sunit Singhi och Anna Nilsson är mycket stolta över det internationella samarbetet och betonar att de båda länderna har olika styrkor som kompletterar varandra.

– I Sverige har vi ekonomiska resurser och här finns en vana att arbeta på ett organiserat och strukturerat sätt där sjukvård och forskning integreras, säger Anna Nilsson. – Och vi står bland annat för den stora patientgruppen, fyller Sunit Singhi i. De båda hoppas att det indisk-svenska samarbetet ska bli långvarigt. Redan nu är det klart med ytterligare ett gemensamt forskningsprojekt som kommer att fokusera på barns sjukdomar i det centrala nervsystemet, exempelvis meningit och encefalit.

Fakta

Pneumonia in Children är ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och universitetssjukhuset PGIMER i Indien. Det finansieras med pengar från Stiftelsen Barnforskningen dit IKEA Foundation i Holland skänkt sex miljoner kronor till projektet.