Publicerad: 2018-06-11 16:39 | Uppdaterad: 2020-02-05 09:46

Karolinska Institutet startar samarbete med Stiftelsen Berättarministeriet

“Experiment för alla” är ett nytt initiativ som syftar till att grundskoleelever i socioekonomiskt utsatta områden uppmuntras att upptäcka naturvetenskapen. Bakom projektet står två institutioner vid Karolinska Institutet. Projektet sker i samarbete med Stiftelsen Berättarminsiteriet och möjliggörs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

I ett två år långt projekt kommer Karolinska Institutet att bygga upp ett mentorskapsprogram där grundskoleelever får öva sig i att formulera och lösa vetenskapliga frågor tillsammans med forskare och doktorander från olika institutioner. Syftet med projektet är att skapa kontaktytor mellan grundskoleelever och akademien och på så sätt sprida intresse och kunskap kring vetenskapligt arbete. I det projektet har Karolinska Institutet valt att samarbeta med Berättarministeriet, en stiftelse som driver utbildningscenter för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det här är ett viktigt projekt för att höja elevers upptäckarglädje och studiemotivation, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet. I förlängningen kan det också bidra till att talangfulla unga satsar på högre utbildning, och det kommer också att bidra värdefullt till KI:s doktorandutbildnig när doktorander får chansen att vara mentorer.

Bakom inititativet står Eva Hedlund, docent i neurobiologi vid institutionen för neurovetenskap och András Simon, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Erfarenheterna från projektet kommer att sammanfattas i en metodhandbok och spridas till universitet och högskolor runtom i landet. Målsättningen är att inspirera och uppmuntra fler lärare och forskare inom akademin att samverka med det omgivande samhället och informera om dess verksamhet.

– En viktig del i Karolinska Institutets uppdrag är att sprida intresset för det vetenskapliga arbetet och kunskapen i samhället. Genom att samarbeta med Berättarministeriet ger vi elever en tidig inblick i en akademisk miljö. Vi ser det som en unik möjlighet för oss att väcka intresset för såväl naturvetenskap som vetenskapligt arbete hos en yngre generation, säger Eva Hedlund.

Projektet har beviljats finansiering via Allmänna Arvsfonden som bidrar med 2 753 000 kronor fördelat över två år.

– På Karolinska Institutet finns en stark drivkraft att sprida kunskap om utbildning och forskning inom medicin och hälsa. Intresset för mentorskapsprogrammet från våra kollegor har hittills varit stort och vi ser fram emot att tillsammans med Berättarministeriet möta och välkomna eleverna, säger András Simon.