Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Forte har beviljat totalt 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram, varav ett leds av Henna Hasson vid Medical Management Centrum (MMC) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).
Nyheter
Therese Scott Duncan, doktorand på Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet, har nyligen disputerat med sin avhandling “Patients’ self-empowerment – patients and informal caregivers taking the lead". Therese undersöker vilken effekt det får när patienter och närstående berörda av kronisk sjukdom, själva tar kontrollen över sina liv.
Nyheter
Ska munskyddet på eller av? Hur lindras smärtan på bästa sätt? Ny kunskap kommer hela tiden från forskningen. Men att översätta nya vetenskapliga resultat till praktisk användning tar ofta lång tid.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet kan nu för första gången redovisa resultatet av ett pilotprojekt där drönare använts för att leverera hjärtstartare vid skarpa larm om misstänkt hjärtstopp. Drönarna användes i drygt en femtedel av larmen, och när de användes så utförde de pricksäkra leveranser och anlände oftast innan ambulansen var på plats. Resultatet har publicerats i tidskriften European Heart Journal och presenteras idag på hjärtkongressen ESC.
Nyheter
EU-finansierade projektet Magnet4Europe startar under hösten sin implementeringsfas. Partner på KI är Avdelningen för Innovativ vård.

Nyheter
Forskaren Monica Nyström (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande implementeringsforskning i våras.
Nyheter
Forskaren Elisabet Höög (SOLIID) var medsökande i ett av de projekt som beviljades medel i Fortes utlysning gällande Tillämpad välfärdsforskning i våras.
Nyheter
Hallå där Anna Bergström! Forskningsprojektet "Att bygga kapacitet för implementering inom hälso- och välfärdsorganisationer – en longitudinell utvärdering av ett metodstöd i implementering för arbetsgrupper" är ett av de 14 projekt som beviljats medel från Forte. Kan du berätta lite mer om projektet du ska driva?
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11