Publicerad: 2018-05-15 13:05 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:17

Ny MMC studie om anpassningar och följsamhet

 

Anpassningar och följsamhet

Forskningsresultat är givetvis tänkta att användas i hälso- och sjukvårdens praxis. Men inte vilka resultat som helst – först ska studieresultaten uppnås i flera studier för att säkra att dessa inte beror på slumpen utan håller i sig vid flera upprepningar. Därför är replikering ett viktigt första steg på vägen från forskning till praktik. Det är dessutom långt ifrån lika enkelt som det kanske låter. Läs MMCs färska studie hur svenska interventionsforskare hanterar replikering och mer specifikt frågan om anpassningar och följsamhet till evidensbaserade metoder.