Publicerad: 2018-05-08 14:39 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:18

MMC-forskare om implementeringsvetenskap

Skräddarsydda strategier behövs för att realisera riktlinjer i en hektisk vårdvardag

Hälso- och sjukvården strävar efter att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfaren­het, utformad i samråd med patienten. Det låter måhända enkelt, men har visat sig vara svårt. För att stödja vårdprofessionerna tas därför olika typer av riktlinjer och vårdprogram fram, men införandet och användningen av dessa har visat sig vara svårt.

I en artikeln i Dagens Medicin beskriver forskare Anna Bergström, Henna Hasson, Per Nilsen och Lars Wallin, hur forskningsfältet implementeringsvetenskap kan erbjuda hjälp i att omsätta ny kunskap till förändrad praktik för att förbättra vårdens kvalitet och resultat.