Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Risken att få hjärt-kärlsjukdom är lägre bland personer med obesitas som har genetiska anlag för ett högt BMI, jämfört med personer med obesitas framförallt till följd av miljömässiga faktorer som till exempel livsstil. Det visar en studie i eClinicalMedicine av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
ICA-kuriren har nyligen publicerat en artikel om tvillingforskning och genetik. Det handlar om hur mycket som styrs av vårt genetiska arv och vad som är resultatet av miljöfaktorer under vår uppväxt.
Nyheter
KI har infört ett nytt ansökningssystem från den 18 augusti 2020 så för att få använda tvillingregistrets resurser måste man nu använda det webbaserade systemet iLab.
Nyheter
Gener kan inte användas för att avgöra en individs sexuella läggning. En studie som publiceras i tidskriften Science fann enbart fem av hundratusentals genvarianter som förekom något oftare hos personer som haft samkönat sex. Detta tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix av genetiska och miljömässiga faktorer, enligt forskarna. Studien bygger på data från UK Biobank, det amerikanska företaget 23andMe och svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet har i samarbete med brittiska forskare studerat kopplingen mellan våra gener och valet att skaffa hund. Studien som omfattar drygt 35 000 tvillingpar från Svenska Tvillingregistret visar att generna verkar stå för mer än halva förklaringen till att en del blir hundägare och andra inte. Resultaten publiceras i tidskriften Scientific Reports.
Nyheter
Under hösten 2017 beviljades Svenska Tvillingregistret ett femårigt anslag från Vetenskapsrådets utlysning för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse om 4,5 miljon kr per år.
Nyheter
Forskare kan visa att det finns en ärftlighet vad gäller vissa former av tinnitus. Det är tinnitus i bägge öronen som visat sig bero på genetiska faktorer och ärftligheten ses främst hos män, enligt en tvillingstudie som publiceras i tidskriften Genetics in Medicine. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med kollegor från GENYO i Granada, Spanien, inom ramen för forskningsnätverket TINNET.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11