Publicerad: 2016-12-15 14:21 | Uppdaterad: 2016-12-19 11:11

Ny publikation om att förutsäga ökad risk att utveckla rheumatoid artrit genom ett enkelt blodprov

I en artikel i den ledande reumatologitidskriften Annals of the Rheumatic Diseases presenteras forskning som baserats på svenska Tvillingregistret. Forskarna har undersökt möjligheten att förutsäga vem som löper ökad risk att utveckla rheumatoid artrit utifrån mätningar i ett enkelt blodprov. I 12600 tvillingar mättes förekomsten av så kallade ACPA-antikroppar. En stor andel av personer med denna typ av antikroppar hade reumatoid artrit eller kom att utveckla sjukdomen under uppföljningstiden. Risken ökade med ökande nivå av ACPA i blodet. Det diagnostiska värdet beror därmed på ACPA-koncentrationen.

Referens: Hensvold AH, Frisell T, Magnusson PK, Holmdahl R, Askling J, Catrina AI. How well do ACPA discriminate and predict RA in the general population: a study based on 12 590 population-representative Swedish twins. Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):119-125.