Publicerad: 2019-08-29 12:04 | Uppdaterad: 2019-08-30 11:05

Ingen enskild gen kan avgöra en individs sexuella läggning

Men holding hands with pride bracelets
Foto: iStock

Gener kan inte användas för att avgöra en individs sexuella läggning. En studie som publiceras i tidskriften Science fann enbart fem av hundratusentals genvarianter som förekom något oftare hos personer som haft samkönat sex. Detta tyder på att människans sexualitet påverkas av en komplex mix av genetiska och miljömässiga faktorer, enligt forskarna. Studien bygger på data från UK Biobank, det amerikanska företaget 23andMe och svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Portrait of Niklas Långström.
Niklas Långström, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Credit: Ulf Sirborn.

Tidigare forskning har visat att genetik spelar viss roll för vår sexuella läggning men har inte kunnat identifiera vilka specifika gener som är inblandade. Studien på fler än 490,000 deltagare som presenteras idag identifierade fem genvarianter som var vanligare hos de som haft samkönat sex. Två av genvarianterna återfanns hos både män och kvinnor medan två hittades enbart hos män och en enbart hos kvinnor. Detta tyder på att män och kvinnors sexuella preferens till viss del påverkas av olika genetiska signaler. Sammantaget hade genetisk variation begränsad effekt på sexuell preferens, mellan 8 till 25 procent, enligt studien.

Forskarna betonar att även om genetiska varianter har viss betydelse på gruppnivå kan inte genetik användas för att förutsäga en enskild individs sexuella preferens och att olika slags miljö- och sociokulturella faktorer också påverkar.

Ingen ’gay gene’

– Studien visar tydligt att det inte finns någon enskild så kallad ’gay gene’ utan att det, som för många komplexa mänskliga företeelser, istället handlar om många genetiska variationer som var och en har mycket svag effekt men som tillsammans kan påverka, säger Niklas Långström, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet och medförfattare till studien.

Människan har hundratusentals genvarianter och det är troligt att det finns ytterligare markörer för sexuell preferens än de som identifierats i den här studien. De fem genvarianterna sitter i kromosomområden som reglerar bland annat könshormoner och luktsinne som tidigare kopplats till sexuell attraktion.

Belyser sexuell mångfald

Syftet med studien har varit att bredda kunskapen om människans sexualitet och underliggande biologi. Författarna understryker att resultaten ger starka belägg för sexuell mångfald och inte stödjer diskriminering baserad på sexuell preferens. Studien möjliggör inte heller några avgörande slutsatser om i vilken grad arv och miljö påverkar sexuell läggning.

Studien har finansierats med hjälp av Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, The Australian Research Council, Knut and Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, FORTE, U.S. National Institutes of Health, National Science Foundation’s Graduate Research Fellowship Program, och The Netherlands Organisation for Health Research and Development.

För att försöka underlätta förmedlandet av forskningsresultaten till allmänheten har författarna skapat webbsajten www.geneticsexbehavior.info.

Publikation

Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior”. Andrea Ganna, Karin J.H. Verweij, Michel G. Nivard, Robert Maier, Robbee Wedow, Felix R. Day, Alexander S. Busch, Abdel Abdellaoui, Shengru Guo, J. Fah Sathirapongsasuti, 23andMe Research Team, Paul Lichtenstein, Sebastian Lundström, Niklas Långström, Adam Auton, Kathleen Mullan Harris, Gary W. Beecham, Eden R. Martin, Alan R. Sanders, John R.B. Perry, Benjamin M. Neale, Brendan P. Zietsch. Science, online 29 augusti 2019,  doi: 10.1126/science.aat7693.