Publicerad: 2023-04-06 09:59 | Uppdaterad: 2023-04-06 11:29

Personer med obesitas och anlag för sjukdomen har lägre risk för hjärt-kärlsjukdom

dekorativ bild
Kvinna på yogamatta Foto: Getty Images,Getty Images/iStockphoto

Risken att få hjärt-kärlsjukdom är lägre bland personer med obesitas som har genetiska anlag för ett högt BMI, jämfört med personer med obesitas framförallt till följd av miljömässiga faktorer som till exempel livsstil. Det visar en studie i eClinicalMedicine av forskare från Karolinska Institutet.

Det senaste decenniet har förekomsten av övervikt och obesitas ökat världen över. Närmare en tredjedel av befolkningen lever nu med övervikt eller obesitas.  

Ida Karlsson, biträdande lektor  Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.
Ida Karlsson, biträdande lektor Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Foto: Gunilla Sonnebring

– Siffran är alarmerande eftersom det är väl fastslaget att ett högt BMI i medelåldern ökar risken för att utveckla flera sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, säger Ida Karlsson, biträdande lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. 

Forskare använde tvillingregistret 

Men enligt den nya studien så varierar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar stort bland personer med obesitas. Forskarna använde sig av data från drygt 15 000 tvillingar från Svenska tvillingregistret. Information om personernas BMI samlades in, liksom data som visade vilken genetisk predisposition för ett högt BMI som personerna har. Dessutom använde forskarna registerdata från vården för att ta reda på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom bland dessa personer.  

Genom att analysera denna information kunde forskarna utforska hur övervikt och obesitas som resultat av genetiska faktorer respektive livsstilsfaktorer påverkade risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom.  

–  Kopplingen mellan obesitas och hjärt-kärlsjukdom var två gånger starkare bland dem som hade genetiska anlag för ett lågt BMI, jämfört med dem vars obesitas i huvudsak hade genetiska faktorer som orsak, säger Ida Karlsson som är studiens sisteförfattare.  

Hälsosam vikt alltid viktig 

Ida Karlsson betonar att en hälsosam livsstil alltid är viktig för alla och att risken för hjärt-kärlsjukdom ökade bland alla personer med övervikt eller obesitas jämfört med de som har en hälsosam vikt. Men fynden pekar på att obesitas som framförallt är orsakad av genetiska faktorer kanske inte har samma negativa konsekvenser för hälsan som obesitas huvudsakligen orsakad av andra faktorer, som till exempel levnadsvanor.  

– Obesitas är en komplex folksjukdom som kan uppkomma till följd av olika orsaker. Eftersom det är en så stigmatiserad sjukdom kan resultaten hjälpa oss att förstå att dess effekter på hälsan skiljer sig åt för olika individer, säger Ida Karlsson och fortsätter: 

– Vi vet alla egentligen att det ofta inte räcker med träning och kost för att åtgärda obesitas, men ändå kvarstår mycket stigmatisering. Jag tror vi behöver bli bättre på att se till vad obesitas beror på och vad vi kan göra för att minska risken för följdsjukdomar hos den enskilde personen, istället för att huvudsakligen fokusera på BMI, säger Ida Karlsson.  

Nästa steg i Ida Karlssons forskning är att undersöka hur individer med övervikt orsakad av genetiska- respektive livsstilsfaktorer skiljer sig åt när det gäller blodsocker, kolesterol och inflammationsmarkörer.  

Huvudsaklig finansiär till studien är Forte och Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.  

Publikation

Genetically and environmentally predicted obesity in relation to cardiovascular disease: a nationwide cohort study”. Elsa Ojalehto, Yiqiang Zhan, Juulia Jylhävä, Chandra A. Reynolds, Anna K. Dahl Aslan, Ida K. Karlsson. eClinicalMedicine, online 6 april 2023, doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101943