Publicerad: 2020-08-19 10:37 | Uppdaterad: 2020-08-19 14:29

Ny rutin för ansökningar till Tvillingregistret

KI har infört ett nytt ansökningssystem från den 18 augusti 2020 så för att få använda tvillingregistrets resurser måste man nu använda det webbaserade systemet iLab.

Svenska Tvillingregistret samarbetar med många forskare, både inom akademi och läkemedelsindustri och precis som tidigare måste en forskningsansökan innehålla bland annat en projektbeskrivning, CV och etikgodkännande. Det nya är att alla ansökningar hanteras via webbystemet iLabs.

Läs mer på registrets sida för forskare om hur man går tillväga med sin ansökan.

 

Kontakt

Patrik Magnusson Senior Forskare