Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
15 maj 2023
Dentmed i medierna
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade. Uppdaterad 17 augusti 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Promotionshögtid, professorsinstallation och examenshögtid – under ett läsår fylls kalendern av flera högtidliga akademiska ceremonier. Gemensamt för de alla är studentmarskalkarna som hjälper till att få ceremonierna att flyta så smidigt som möjligt. Ett ärofyllt uppdrag, menar Philip Wallenius och Ida Dahlgren, övermarskalk respektive vice övermarskalk som snart själva tar examen.
Nyheter
Sammanfattning av de svar som kom in på examensenkäten för tandläkarprogrammet år 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sacomässan är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning.

Nu söker vi dig som student som kan stå i KI:s monter och svara på frågor om KI och om ditt program.
Nyheter
Karolinska Institutet ställer in de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL), och tandläkarprogrammet (TAPIL) inför höstterminen 2021. I antagningsomgången HT2021 används i stället endast urvalsgrunderna betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent) till dessa program.
Nyheter
Universitetstandvården skickar sitt överskott av skyddsutrustning till vården inom Region Stockholm i kampen mot virussjukdomen Covid-19.
Nyheter
Ny urvalskommitté, bättre dokumentation av jävsfrågor och nya rutiner i urvalsprocessen är exempel på förändringar som just nu genomförs på Karolinska Institutet för att säkerställa att antagningen till tandläkarprogrammet via alternativt urval är rättssäker och transparent.
Nyheter
KI ser över den alternativa urvalsprocessen till tandläkarprogrammet, efter uppgifter som framförs i TV4-programmet Kalla Fakta.
Nyheter
Studenter som inte följer programmets utbildningsplan i den takt som är utlagd är i dag vanligt och ökar på nästan alla utbildningar. Detta samhällsfenomen beror sannolikt på flera faktorer, bland annat på att studenter i dag i större utsträckning utnyttjar möjligheten till flexibilitet i val av studier. På Karolinska Institutets tandläkarprogram har vi sedan länge därför använt det alternativa urvalet för att öka programmets genomströmning och examinera fler tandläkare.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09