Publicerad: 2022-11-29 10:20 | Uppdaterad: 2022-11-29 13:56

Bli studentmarskalk på KI – nu söker Philip och Ida sina efterträdare

Promotionshögtid, professorsinstallation och examenshögtid – under ett läsår fylls kalendern av flera högtidliga akademiska ceremonier. Gemensamt för de alla är studentmarskalkarna som hjälper till att få ceremonierna att flyta så smidigt som möjligt. Ett ärofyllt uppdrag, menar Philip Wallenius och Ida Dahlgren, övermarskalk respektive vice övermarskalk som snart själva tar examen.

Promotionshögtid november 2022
Ida Dahlgren och Philip Wallenius, vid promotionshögtiden i november 2022 Foto: Linnea Bengtsson

En studentmarskalk kan ha olika uppgifter beroende på vilken högtid det rör sig om, allt för att hjälpa till att få ceremonins olika delar att klaffa. Men det handlar också om att guida deltagarna rätt och att skapa en trivsam atmosfär för såväl deltagare som gäster.

Philip Wallenius, övermarskalk, går termin tio på läkarprogrammet vid KI, och Ida Dahlgren, vice övermarskalk, går termin nio på tandläkarprogrammet. De är en av tre par över och vice-övermarskalkar som arbetar tillsammans på olika ceremonier. Därtill finns många fler studentmarskalkar för andra uppdrag under ceremonierna.

Aktiv inom studentkåren

Ida Dahlgren började som studentmarskalk när hon gick termin två, och hon har även varit aktiv inom studentkåren i flera andra roller. Vice övermarskalk blev hon för drygt ett år sedan och har nu hunnit med fem ceremonier i den rollen.

Philip Wallenius började också tidigt under sin studietid som studentmarskalk i olika roller och blev övermarskalk samtidigt som Ida Dahlgren. Tillsammans ansvarar de för att rekrytera övriga studentmarskalkar till varje ceremoni. Nästa läsår tar de själva examen och då blir uppdraget att rekrytera nya marskalkar extra viktigt.

En övning i organisation och ledarskap

Att vara marskalk, och inte minst övermarskalk och vice övermarskalk, är ett lärorikt uppdrag och handlar både om organisation och ledarskap, dessutom i en unik miljö, menar båda två, och passar på att rekommendera alla studenter att våga söka och ta chansen att prova på det.

Under den senaste promotionshögtiden var det Philip Wallenius uppgift att presentera talare och att läsa upp alla namn i tur och ordning på jubeldoktorer och nya doktorer. Det kan vara något av en utmaning att uttala 100150 namn rätt.

Det är nog det jag lägger ner mest förberedelsetid på, säger Philip Wallenius.

Ida Dahlgrens roll under en promovering handlar mycket om att arbetsleda övriga marskalkar så att nya doktorer kommer upp på podiet i rätt ordning för att ta emot sina hattar och diplom.

Kontakten mellan marskalkarna, både innan och under ceremonin är bland det roligaste med att vara vice övermarskalk, anser hon.

Ida Dahlgren beskriver det som en ”marskalksfamilj” av studenter som kanske inte hade träffats annars, och som ger möjlighet att träffas över både programgränser och mellan olika årskurser på KI.

Varmt möte med kronprinsessparet

Innan deras uppdrag tar slut – några högtider återstår ännu – så kan Ida Dahlgren och Philip Wallenius båda se tillbaka på många fina minnen.

Som när kronprinsessparet närvarade för att prins Daniel blev hedersdoktor, då berömde kronprinsessan min klänning. Det värmde extra, för det är min farmors gamla klänning, berättar Ida Dahlgren.

Eller när vi hade en ny doktor som mellan genrep och ceremoni sprang i väg på ett bröllop och kom tillbaka med andan i halsen precis i sista sekund, skrattar hon.