Publicerad: 2016-12-08 12:28 | Uppdaterad: 2016-12-08 17:09

KI överklagar inte diskrimineringsdom

Den 16 november fälldes KI för indirekt diskriminering av en tandläkarstudent som av hygienskäl inte tilläts använda engångsärmar vid arbete med patienter. Studenten ville av religiösa skäl täcka sina armar men KI ansåg att detta inte är förenligt med Socialstyrelsens hygienregler. KI har beslutat att inte överklaga domen.

Bakgrunden till domen var att studenten anmält KI till diskrimineringsombudsmannen efter att ha nekats att använda engångsärmar med hänvisning Socialstyrelsens krav på patientsäkerhet. Diskrimineringsombudsmannen valde att stämma KI.

Hur ser KI på domen?

– Diskriminering eller kränkande behandling kan aldrig accepteras på KI och vi beklagar verkligen att studenten upplevt sig diskriminerad. Orsaken till varför vi valde att gå vidare med ärendet var att vi ville se hur rätten viktade patientsäkerheten mot diskrimineringslagstiftningen. Nu har vi fått ett tydligt besked från tingsrätten och kommer att inrätta oss efter det, säger Mats Trulsson, prefekt på institutionen för odontologi.

KI har beslutat att inte överklaga domen. Därmed får studenten använda engångsärmar sedan 7 december.

Kommer vem som helst att kunna välja att använda engångsärmar nu?

– De som av religiösa skäl vill använda engångsärmar kan få tillstånd av klinikcheferna att anpassa hygien- och klädreglerna. För övriga gäller fortfarande våra basala hygienrutiner och klädregler, säger Mats Trulsson.

Fakta: indirekt diskriminering
Indirekt diskriminering är enligt diskrimineringsombudsmannen "när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder".