Publicerad: 2016-12-08 12:58 | Uppdaterad: 2016-12-08 13:47

Diskrimineringsdom kommer inte att överklagas av KI

Den 16 november fälldes KI för indirekt diskriminering av en tandläkarstudent som av hygienskäl inte tillåtits använda engångsärmar vid arbete med patienter. Studenten ville av religiösa skäl täcka sina armar men KI ansåg att detta inte är förenligt med Socialstyrelsens hygienregler. KI har beslutat att inte överklaga domen.

Bakgrunden till domen var att studenten anmälde KI till diskrimineringsombudsmannen (DO) efter att ha nekats att använda engångsärmar med hänvisning Socialstyrelsens krav på patientsäkerhet. Diskrimineringsombudsmannen valde att stämma KI, som alltså fälldes.

– Nu har vi fått ett tydligt besked från tingsrätten och kommer att inrätta oss efter det, säger Mats Trulsson, prefekt på institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet.

Därmed får studenten använda engångsärmar. KI kommer inte heller att överklaga domen.