Publicerad: 2019-10-28 13:42 | Uppdaterad: 2019-10-28 13:55

Kommentar till Kalla Fakta om det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL)

Foto: Erik Cronberg

KI ser över den alternativa urvalsprocessen till tandläkarprogrammet, efter uppgifter som framförs i TV4-programmet Kalla Fakta.

– Reportaget utmålar sammantaget en bild som vi menar inte stämmer. Samtidigt pekar inslaget på omständigheter som gör att det finns anledning att ta till oss av kritiken och se över processen för det alternativa urvalet, säger prorektor Anders Gustafsson i en kommentar.

KI:s tandläkarprogram har sedan mer än 20 år arbetat med ett system som bygger på en kombination av två antagningskvoter. Ett traditionellt med mätbara meritvärden – betyg eller högskolepoäng – och ett alternativt urval, som är godkänt av Universitets- och högskolerådet.

Det alternativa urvalet är ett sätt att få in studenter som har behörighet att söka och antas, och som är mycket motiverade, men inte har tillräckliga meritpoäng. Mer information om hur antagningen via TAPIL går till finns på odontologiska institutionens webbplats.

– KI ska följa de nationella regler om jäv som finns. Det finns flera saker som det pekas på i programmet som vi behöver se över. Det handlar t ex om att tydliggöra de interna riktlinjerna så vi inte riskerar att hamna i jävssituationer. Vi måste också fundera vidare på kommitténs sammansättning och se över protokollföring, annan dokumentation, utformningen av de inledande textproven samt hur vi bättre kan säkerställa anonymiteten för de sökande, säger Anders Gustafsson. 

Tidigare i år utsågs Karolinska Institutets tandläkarutbildning och odontologiska verksamhet till världens bästa av det ansedda internationella rankningsföretaget QS, som specialiserat sig på information om och internationella jämförelser av främst högre utbildning. Det är tydligt tecken på att KI:s tandläkarprogram är mycket framgångsrikt när det gäller att attrahera väl motiverade och kompetenta studenter – oavsett antagningsform. Det är viktigt att framhålla att de som går KI:s tandläkarutbildning blir skickliga och kompetenta tandläkare.

– Vi förstår att ett antagningssystem som bygger på bedömningar alltid kan innebära ifrågasättande. Det är därför viktigt att alternativa urvalet till KI:s tandläkarprogram är transparent och kvalitetssäkrad och bygger på tydliga kriterier och en organisation som inte kan ifrågasättas vad avser jäv.

– För oss är slutresultatet också oerhört väsentligt: Att den tandläkare du möter i tandvården ger dig den bästa tänkbara vård och behandling. Att utses till världens bästa tandläkarutbildning är ett bevis för att Karolinska Institutet lyckats bidra med detta, säger Anders Gustafsson.