Publicerad: 2016-10-28 12:10 | Uppdaterad: 2018-02-16 08:25

Ny organisation för universitetstandvården på KI

Tandvården på Karolinska Institutet står inför ett nytt kapitel i sin historia. Institutionen ska delas i två delar som dock får samma ledning. Det beslutade KI:s styrelse den 10 oktober.

Sommaren 2017 kommer hela den kliniska verksamheten att organiseras i en ny universitetstandvård som innefattar all klinisk utbildningstandvård och specialisttandvård som i dag bedrivs inom institutionen.

Samarbete för hög kvalitet på tandvård, utbildning och forskning

Visionen är att institutionen för odontologi tillsammans med universitetstandvården vid Karolinska Institutet ska vara södra Stockholms odontologiska kunskapscentrum med klinisk spetskompetens.

Tack vare att de båda organisationerna får samma ledning förenklar man för ett nära samarbete mellan institutionens utbildnings- respektive forskningsverksamhet och den nya universitetstandvården. Detta är en förutsättning för en fortsatt hög kvalitet på utbildning, forskning och tandvård.

Mats Trulsson, professor och prefekt för institutionen för odontologi– Vår framtida organisation ger oss möjlighet att utvecklas på alla fronter. I universitetstandvården kan klinikerna vidareutvecklas. Och genom att lämna över ansvaret för klinisk verksamhet kan institutionen fokusera på sin kärnverksamhet – utbildning och forskning, säger Mats Trulsson, prefekt för institutionen för odontologi.

Öppnar upp för ekonomiska satsningar

Till grund för omorganisationen ligger Tandvårdsutredningen, som har gjorts på Malmö Högskola och Karolinska Institutet, det vill säga de lärosäten som själva står för den verksamhetsförlagda utbildningen. I utredningen konstaterar författaren att

  • inga indirekta kostnader ska tas från tandvårdsanslaget eller intäkter från tandvård
  • tandvården ska inte betala solidarisk hyra för kliniklokaler
  • organisationen för tandvård är otydlig.

Den nya organisationen för den kliniska verksamheten på KI kommer att få ett tydligt uppdrag. De tidigare indirekta kostnaderna som tagits från tandvårdsanslaget kommer att försvinna och samtidigt sänks hyresnivån på lokalerna. När detta genomförs försvinner de hyresbidrag som KI tidigare stöttat institutionen med, men som varierat från år till år. Det ger den nya organisationen en ekonomi som är mer förutsägbar och hållbar.

– Det känns fantastiskt roligt att hugga tag i våra viktiga framtidsfrågor. Nu är det vi själva som bestämmer vägen framåt, säger Mats Trulsson.