Publicerad: 2021-02-23 10:04 | Uppdaterad: 2021-03-01 11:50

Alternativa urval till läkar- och tandläkarprogrammet ställs in HT2021

Karolinska Institutet ställer in de alternativa urvalen till läkarprogrammet (PIL), och tandläkarprogrammet (TAPIL) inför höstterminen 2021. I antagningsomgången HT2021 används i stället endast urvalsgrunderna betyg (66 procent) och högskoleprovet (34 procent) till dessa program.

De alternativa urvalen har tidigare ställts in inför HT20 och inför VT21 mot bakgrund av coronapandemin. Förutsättningar för att genomföra prov och intervjuer på campus har inte förändrats sedan tidigare beslut. Av det senaste beslutet framgår att de alternativa urvalen inte kan genomföras på distans, vilket även fortsatt gäller. De flesta sökande är i åldersgruppen 18–29 år och många reser från andra orter i Sverige.

– Vår bedömning är att det finns en betydande risk för smittspridning i samband med resorna och provens genomförande, som kan leda till att fler insjuknar i covid-19, säger Christopher Sönnerbrandt, chef för enheten för antagning, examen och disputation vid KI.

Dessutom kan intervjuerna i det alternativa urvalet till läkarprogrammet inte genomföras för att de läkare som krävs för att genomföra intervjuerna inte är tillgängliga på grund av pandemins belastning på sjukvården.