Publicerad: 2022-12-08 17:00 | Uppdaterad: 2022-12-08 19:12

Nya rön om hur kraftig viktnedgång vid covid-19-infektion kan bromsas

Dekorativ bild
Covid-19-infektion aktiverar blodkärlsbildningen i fettvävnad, enligt en ny studie. Foto: Xu Jing

Att tappa för mycket i vikt vid covid-19-infektion har kopplats till sämre utfall. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt att sars-cov-2-infektion gynnar blodkärlsbildningen i fettvävnad, vilket eldar på kroppens värmeproducerande ämnesomsättning. När forskarna hämmade denna process med ett befintligt läkemedel i virusinfekterade möss och hamstrar så kom vikten tillbaka, enligt studien som publicerats i tidskriften Nature Metabolism.

Yihai Cao
Professor Yihai Cao. Foto: Dr. Muyi Yang.

– Vår studie presenterar ett helt nytt koncept för att behandla covid-19-associerad viktnedgång genom att rikta in sig på blodkärlen i fettvävnader, säger Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet, och studiens korresponderande författare.

Forskarna undersökte hur olika typer av fettvävnad reagerade när de exponerades för sars-cov-2 och hur det påverkade vikten hos möss och hamstrar. De tittade både på värmeproducerande brunt fett och på två typer av energilagrande vitt fett, dels underhudsfett, dels det fett som sitter runt organen kallat visceralt fett.

De fann att djuren hade tappat betydligt i vikt efter fyra dagar och att denna viktnedgång föregicks av aktivering av brunt fett och viss omvandling av båda typerna av vitt fett till brunaktigt fett. Fettvävnaderna innehöll fler mikrokärl och höga nivåer av ett signalprotein, vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF), som främjar tillväxten av nya blodkärl.

Liknande mekanismer i människa

Forskarna observerade samma mekanismer i mänskliga vävnadsprover från fyra patienter som avlidit i covid-19, vilket tyder på att fynden kan ha klinisk relevans för människor.

När forskarna behandlade djuren med ett läkemedel som motverkar nybildning av blodkärl, så kallade angiogeneshämmare, kom vikten mestadels tillbaka och fettvävnaderna innehöll färre mikrokärl.

– Angiogeneshämmare används idag kliniskt för att behandla olika typer av cancer. Det är möjligt att dessa läkemedel också kan vara användbara vid behandling av covid-19-relaterade problem som kraftig viktnedgång och metabola förändringar, vilket skulle kunna förbättra livskvaliteten och överlevnaden hos dessa patienter. Nu behöver vi mer forskning för att validera om våra prekliniska resultat håller i studier på människor, säger Yihai Cao.

Studien har finansierats av anslag från Vetenskapsrådet, Hong Kong Centre for Cerebro-cardiovascular Health Engineering, Cancerfonden, NOVO Nordisk, Barncancerfonden, det Strategiska forskningsområdet inom stamceller och regenerativ medicin vid Karolinska Institutet, National Natural Science Foundation of China och Doctor Fund of Shandong Natural Science Foundation. Studieförfattarna har inte rapporterat några intressekonflikter.

Publikation

COVID-19 instigates adipose browning and atrophy through VEGF in small mammals.” Xu Jing, Jieyu Wu, Caijuan Dong, Juan Gao, Takahiro Seki, Changil Kim, Egon Urgard, Kayoko Hosaka, Yunlong Yang, Siwen Long, Ping Huang, Junnian Zheng, Laszlo Szekely, Yuanting Zhang, Wei Tao, Jonathan Coquet, Minghua Ge, Yuguo Chen, Mikael Adner and Yihai Cao, Nature Metabolism, online 8 december, 2022, doi: 10.1038/s42255-022-00697-4