Publicerad: 2020-04-22 10:30 | Uppdaterad: 2021-12-14 17:11

Nytt diagnostiskt test för covid-19 kan ge resultat inom en halvtimme

Covid-19 diagnostiskt test

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med forskare i Kina utvecklat ett nytt diagnostiskt test för covid-19. Testet kan utföras utan avancerad labbutrustning och ge resultat inom cirka en halvtimme, enligt en studie som har publicerats i tidskriften Clinical Chemistry. Forskarna arbetar nu med att verifiera testets resultat på bekräftade covid-19-patienter på Karolinska universitetssjukhuset.

Idag används framförallt så kallade PCR-analyser för att testa om en patient har smittats av covid-19, sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset och har spridits som en löpeld över världen. PCR-metoden gör det möjligt att hitta mycket små mängder av ett smittämne. Analyserna kräver dock utbildad personal och avancerad laboratorieutrustning som växlar mellan olika temperaturer, och det tar flera timmar för att få ett resultat. Därför finns idag ett stort behov av snabbare analysmetoder för covid-19 som också kan utföras under enklare förhållanden.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med forskare vid Shenyang University of Chemical Technology och Huazhong University of Science and Technology i Kina utvecklat ett experimentellt covid-19-test med lovande resultat.

Forskarna har anpassat en teknik som kallas loop-mediated isothermal amplification (LAMP) specifikt för det nya coronaviruset. Tekniken gör det möjligt att masskopiera virusets arvsmassa med en konstant temperatur på 65 grader och inom loppet av 20 till 40 minuter.

Kan utföras under enkla förhållanden

Vicent Pelechano

- En stor fördel med vårt test är att det går snabbt och man kan utföra det under enkla förhållanden. Det enda som behövs är ett provrör med reagenserna, en kokplatta, en termometer och en gryta med vatten. Detta gör det särskilt lämpligt för regioner som saknar avancerad analysutrustning, till exempel krigsdrabbade områden eller flyktingläger, säger Vicent Pelechano, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och SciLifeLab vid Karolinska Institutet, och en av studiens författare.

Genom att kombinera reagenser som forskarna framställt särskilt för SARS-CoV-2 med en utvald bit av virusets arvsmassa kunde man hitta virus med så små mängder som 10 molekyler, vilket är i klass med PCR-metoden. Tekniken kan kombineras med en pH-indikator, vilket gör att lösningen ändrar färg från rosa (basiskt) till gul (surt) om provet är positivt för SARS-CoV-2.

- Färgindikatorn gör det extremt lätt att se om ett prov är positivt eller negativt, och det kan vara avgörande om man saknar specialiserad utrustning som kan avläsa reaktionen, säger Vicent Pelechano.

Videoillustration av färgförändringen

Större delen av studien genomfördes med syntetiskt framställda gensekvenser. Utöver det testades 248 prover från covid-19-patienter i Kina, varav 89,9 procent var positiva med LAMP-testet. De återstående 10 procenten bedömdes ha så pass låga virusnivåer att de gav negativa utslag.

Verifieringsstudier pågår

Nu pågår ytterligare forskning vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset för att verifiera att testet fungerar med prover från riktiga patienter där man inte har renat fram en bit av virusets arvsmassa.

- Vi har visat att den här tekniken fungerar under optimala förhållanden i labbet, och vi har sett lovande resultat från de första studierna på patienter i Kina. Nu behöver vi dock säkerställa att testet fungerar även i andra förhållanden, som till exempel på covid-19-patienter i Sverige, säger Vicent Pelenchano.

Studien har finansierats av LiaoNing Provence Key Research Project, Ganzhou COVID-19 Emergency Research Project, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse, Karolinska Institutet och STINT.

Publikation

“Rapid detection of COVID-19 coronavirus using a reverse transcriptional loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) diagnostic platform,” Lin Yu, Shanshan Wu, Xiaowen Hao, Xue Dong, Lingling Mao, Vicent Pelechano, Wei-Hua Chen, Xiushan Yin, Clinical Chemistry, online 21 april, 2020, doi: 10.1093/clinchem/hvaa102