Publicerad: 2019-08-22 14:50 | Uppdaterad: 2022-03-26 13:05

Ny IMM-rapport om hur olika miljöfaktorer påverkar risk för kardiovaskulär sjukdom

Environmental Exposures and Cardiovascular Disease
Editor: Karin Leander, IMM

Flera IMM-forskare har bidragit till rapporten som sammanfattar aktuell kunskap om hur miljöfaktorer, inkluderande faktorer i arbetsmiljön, kan bidra till att orsaka kardiovaskulär sjukdom. Trots en minskande incidens av kardiovaskulär sjukdom under de senaste årtiondena, i Sverige såväl som i de flesta andra länder, är denna grupp av sjukdomar fortfarande en av de främsta orsakerna till sjuklighet och död. Eftersom exponeringsfaktorer i miljön ofta går att påverka utgör kunskap om deras roll i sjukdomsetiologin en viktig grund för utvecklingen av förebyggande strategier. Rapporten är skriven på engelska, med en svensk sammanfattning.

Rapporten går att ladda ner som PDF eller beställa i tryckt version till en kostnad av 85 kronor.