Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Kan vetenskapliga metoder användas för att identifiera vilka som passar bäst för fysiskt och mentalt krävande uppdrag? Peter Tedeholm utforskar i sin doktorsavhandling individuella egenskaper hos svenska insatspoliser.
Nyheter
Personer utan anställningstrygghet kan minska risken att dö i förtid med 20 procent om de får ett fast jobb, enligt en studie publicerad i Journal of Epidemiology and Community. Forskarna från Karolinska Institutet menar att resultaten talar för att det är viktigt att öka tryggheten på arbetsmarknaden i Sverige.
Nyheter
Användning av farliga konserveringsmedel i kemiska produkter har ökat dramatiskt under åren 1995–2018. Flera av dessa är starkt allergiframkallande och kan ge upphov till livslång allergi som påverkar arbetsförmåga och livskvalitet. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) uppmärksammar behovet av åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.
Nyheter
I en ny rapport presenteras en översikt av gränsvärdessättning för kemiska carcinogener i arbetsmiljön. Flera rekommendationer presenteras, baserat på bland annat verkningssätt (mode of action) och tröskelmekanism.
Nyheter
Tre forskare vid Karolinska Institutet har fått anslag från AF Försäkring för forskning om hur covid-19 och pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Sammanlagt rör det sig om närmare 11 miljoner kronor i forskningsbidrag.
Nyheter
Environmental Exposures and Cardiovascular Disease
Editor: Karin Leander, IMM
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11