Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Mia Ahlberg, institutionen för medicin Solna och Ulla Waldenström, institutionen för kvinnors och barns hälsa skrev på DN Debatt 17 december 2022.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna, Kvinnors och barns hälsa
Användning av farliga konserveringsmedel i kemiska produkter har ökat dramatiskt under åren 1995–2018. Flera av dessa är starkt allergiframkallande och kan ge upphov till livslång allergi som påverkar arbetsförmåga och livskvalitet. En ny studie från Institutet för miljömedicin (IMM) uppmärksammar behovet av åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön.
Nyheter
I en ny rapport presenteras en översikt av gränsvärdessättning för kemiska carcinogener i arbetsmiljön. Flera rekommendationer presenteras, baserat på bland annat verkningssätt (mode of action) och tröskelmekanism.
Nyheter
Tre forskare vid Karolinska Institutet har fått anslag från AF Försäkring för forskning om hur covid-19 och pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Sammanlagt rör det sig om närmare 11 miljoner kronor i forskningsbidrag.
Nyheter
Environmental Exposures and Cardiovascular Disease
Editor: Karin Leander, IMM
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09