Publicerad: 2023-11-21 16:44 | Uppdaterad: 2023-11-30 14:28

Ny avhandling om studenters upplevelse av interprofessionellt lärande och virtuella patienter

Hallå där Carrie Tran, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Den 6 december försvarar du din avhandling "Students' perceptions of interprofessional learning and virtual patients in primary healthcare". Vad handlar den om?

Carrie Tran i halvfigur stående framför den gröna växtväggen i Zanderska huset, ANA 23.
Carrie Tran, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård, NVS. Foto: Annika Clemes.

– Avhandlingen handlar om studenters upplevelse av interprofessionellt lärande och virtuella patienter i primärvården. Det övergripande syftet med avhandlingen var att hitta nya sätt att främja interprofessionellt lärande för studenter i primärvården. Vi har undersökt vad studenterna från fyra olika program (sjuksköterska, arbetsterapeut, läkare och fysioterapeut) ser på förutsättningar för interprofessionellt lärande i primärvården (studie I). 

– Vi har skapat och utvärderat en interprofessionell virtuell patientmodell för studenters lärande i primärvården. Studenterna från de fyra professionerna tyckte om att arbeta med den virtuella patienten när de träffades fysiskt (studie II). 

– I studie III ville vi se om det interprofessionella virtuella patientfallet kunde främja läkarstudenternas lärande om teamsamarbete. Vi ville också undersöka läkarstudenternas upplevelse av att arbeta i grupp med virtuella patienten när de var uppkopplade på distans. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

– Resultaten i studierna visade att vår virtuella patientmodell med pedagogisk design främjade interprofessionellt lärande, och studenterna upplevde att de fick en ökad förståelse för teamsamarbete. Vi fann också att virtuella patientmodellen kan användas vid fysiska möten eller av studenter uppkopplade på distans. Studentgrupperna kan antingen vara interprofessionella grupper eller studenter från samma profession. 

Hur kan resultaten bidra till att förbättra hälso- och sjukvårdsutbildningar?

– Våra resultat visar att digitala lärandeaktiviteter skulle kunna minska på hinder för studenter att lära från, om och med andra professioner och öka på möjligheter för interprofessionellt lärande i primärvården. Vår interprofessionella virtuella patient är idag implementerad som en lärandeaktivitet i läkarprogrammet. 

Vad ska du göra nu? 

– Jag skulle vilja fortsätta arbeta som distriktssköterska. Jag ska först åka på en lång resa och under tiden fundera på vad jag vill göra kliniskt. Jag kommer att fortsätta att forska, som postdok.

Kontakt

Carrie Tran

Doktorand