Disputationer Disputation: Carrie Tran

2023-12-06 13:00 Add to iCal
Sal H2 på Alfred Nobels Allé 23.

Välkommen till Carrie Trans disputation den 6 december kl 13:00 i Sal H2 på Alfred Nobels Allé 23.
Det går även bra att delta på Zoom, se länk nedan.

Titel

Students’ perceptions of interprofessional learning and virtual patients in primary healthcare

Huvudhandledare

Helena Salminen
Docent
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Karolinska Institutet

Bihandledare

Eva Toth-Pal, 
MedDr
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Karolinska Institutet

Solvig Ekblad
Professor
Institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME
Karolinska Institutet

Uno Fors
Professor
Institutionen för data- och systemvetenskap
Stockholms Universitet

Opponent

Professor Sari Ponzer
Institution för klinisk forskning och utbildning
Södersjukhuset
 

Betygsnämnd

Professor Italo Masiello
Institutionen för Datavetenskap och Medieteknik
Linné Universitet

Docent Desirée Wiegleb Edström
Institutionen för medicinska vetenskaper
Örebro Universitet

Professor Max Scheja
Institutionen för Pedagogik och Didaktik
Stockholms Universitet

Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/66058274712 
 

Carrie Tran

Kontakt

Carrie Tran