Publicerad: 2019-11-26 08:38 | Uppdaterad: 2019-11-27 14:47

Ny avhandling om förmaksflimmer och demens bland äldre

Hallå där Mozhu Ding, doktorand vid sektionen för Aging Research Center. Den 12 december ska du försvara din avhandling ”The role of atrial fibrillation in cognitive aging: A population-based study”, vad handlar den om?

Portrait of Mozhu Ding
Mozhu DIng, sektionen för Aging Research Center.

Både förmaksflimmer och demens är åldersrelaterade sjukdomar som påför det åldrande samhället en enorm börda. Min avhandling fokuserar på förekomsten av förmaksflimmer och demens bland äldre och betydelsen av förmaksflimmer för hjärnan och kognitivt åldrande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att förekomsten av demens bland äldre har minskat från 1980-talet till 2010-talet i centrala Stockholm och att det kan förklaras av förbättrad livsstil, hjärt-och kärlhälsa och kognitiv reserv. Dessutom fann vi att förmaksflimmer, oberoende av klinisk stroke, förknippas med en allt snabbare kognitiv nedgång och en högre risk för demens, och att användning av blodförtunnande läkemedel minskar risken för demens med 60 % hos äldre patienter med förmaksflimmer. Slutligen fann vi att oavsett cerebral infarkt är förmaksflimmer förknippat med en snabbare ökning av vitsubstansskador och hjärnatrofi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den här avhandlingen understryker förmaksflimmers roll som en viktig riskfaktor för strukturella avvikelser i hjärnan, påskyndad kognitiv försämring och demens i hög ålder. Våra fynd kan bidra med identifiering av förmaksflimmerpatienter med risk för kognitiv dysfunktion och på så sätt snabbt kunna påbörja lämpliga medicinska och förebyggande insatser för att minska risken för demens.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja, åldrandeforskning har alltid fascinerat mig och jag skulle gärna vilja fortsätta forska inom området kardiovaskulär och kognitiv hälsa hos äldre vuxna.