Publicerad: 2024-06-05 15:12 | Uppdaterad: 2024-06-05 15:12

Ny avhandling om ansamling av järn i hjärnan vid normalt åldrande

Porträttbild/närbild på Jonatan Gustavsson.
Jonatan Gustavsson. Foto: N/A

Hallå där Jonatan Gustavsson! Du har nyligen disputerat med avhandlingen "Determinants of age-related brain iron accumulation and links to neurocognitive functions". Kan du berätta lite mer om vad den handlar om?

Huvudsyftet med min avhandling är att bidra till förståelsen av ansamling av järn i hjärnan vid normalt åldrande, och hur detta är kopplat till åldersrelaterade förändringar i hjärnans struktur och funktion. Ämnet järn i hjärnan är relativt nytt och har blivit möjligt tack vare de senaste framstegen inom hjärnavbildningsteknik. Vi vet därför väldigt lite om vad som ligger bakom ansamlingen av järn i hjärnan och de långsiktiga effekter det kan ha.

Viktiga resultat

För det första visade vi att järn ackumulerar i flera regioner i hjärnan. Utöver att demonstrera järnansamlingen i mitthjärnan – vilket har varit fokus för de flesta studier inom ämnet – visade vi också att ackumuleringen sker i neocortex eller hjärnbarken.

Vidare upptäckte vi att dopaminsystemet spelar en roll i åldersrelaterad järnackumulering, vilket i sin tur är relaterat till hur hjärnan aktiveras under en arbetsminnesuppgift och efterföljande prestation. Fortsättningsvis inom ämnet arbetsminne, fann vi också att ökat järn delvis förklarar nedgången i arbetsminnesprestation.

Slutligen lyfte vi hur faktorer som järnnivåer i blodet, livsstil och kardiovaskulär hälsa kan påverka nivåer och ackumulering av järn i hjärnan.

Hur kan detta bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna avhandling visar att järn är sammanflätat med molekylära och funktionella hjärndynamiker, men också påverkat av externa faktorer som livsstil.

Våra fynd är relevanta för att förstå sätt att minska bördan av järnöverbelastning i många välkända och utbredda sjukdomar och kan bidra till utvecklingen av framtida riktade interventioner för neurodegenerativa sjukdomar.

Vad har du för planer framöver?

Jag kommer att fortsätta arbeta vid Karolinska Institutet men även söka till andra positioner då jag planerar att fortsätta arbeta inom denna forskningslinje.