Publicerad: 2020-03-09 16:23 | Uppdaterad: 2020-03-18 17:02

Karolinska Institutet får uppdraget att träna personal i samband med covid-19

Picture from press conference, people standing behind high table.
KI:s nya uppdrag meddelades vid en presskonferens den 9 mars. Från vänster: Christer Janson och Anders Wallensten, Folkhälsomyndigheten, Johanna Sandwall, Socialstyrelsen, Johan von Schreeb, Karolinska Institutet, och Anneli Bergholm Söder, MSB. Foto: Peter Andréasson

Karolinska Institutet har i dag fått i uppdrag av Socialstyrelsen att arrangera träning och övning för bland annat vårdpersonal i hantering av personlig skyddsutrustning, med anledning av covid-19. Det är Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet som får uppdraget att utbilda, träna och öva personal.

Portrait of Johan von Schreeb
Johan von Schreeb. Foto: Andreas Andersson

– För oss på KI är det självklart att stödja myndigheter och vård- och omsorgspersonal och vi kommer att prioritera den här insatsen. Vi har redan börjat förbereda för att snabbt ta fram ett antal online-baserade kurser, men också för att kunna erbjuda olika former av övningar, säger Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin vid KI.

Johan von Schreeb är specialiserad inom global katastrofmedicin och leder kunskapscentrum för katastrofmedicin som år 2017 utsågs till WHO Collaborating Center av Världshälsoorganisationen.

– Tyngdpunkten kommer att ligga på att sprida kunskap om hygien- och säkerhetsrutiner, men vi ska även ta upp andra aspekter när det gäller personligt skydd för vård av och omsorg om patienter som insjuknat i covid-19, säger han.

Bakgrunden är den uppdaterade lägesrapport som Socialstyrelsen lämnade till Socialdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på måndagen. Lägesrapporten konstaterar att det finns behov av att öka den nationella förmågan hos personal som arbetar med handläggning av misstänkta eller bekräftade fall av covid-19.

Tillgång till personlig skyddsutrustning, träning och övning i hantering av utrustningen för mindre van vårdpersonal och rekommendationer om hur relevanta vårdplatser kan säkerställas om situationen eskalerar, det är vad Sveriges regioner uppger att de behöver stöd med.

– Skulle smittläget eskalera så är det viktigt att vårdpersonal har den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbeta på ett patientsäkert sätt – och själva känna sig trygga i sin arbetssituation, säger Johan von Schreeb.