Publicerad: 2022-04-14 15:41 | Uppdaterad: 2022-04-14 15:42

MIND-China: en viktig datakälla för att studera hjärnans åldrande och förebyggande av demens

En stor databas som syftar till att studera hjärnans åldrande och utforska effektiva metoder för förebyggande av demens byggs i Kina. En studie publicerad i tidskriften Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI) ger en detaljerad beskrivning av databasen samt studiepopulationens egenskaper och hälsotillstånd. Databasen kallas MIND-China--multimodala interventioner för att fördröja demens och funktionshinder på landsbygden i Kina. Studien genomfördes av forskar

Porträtt av Chengxuan Qiu i kostym mot neutral bakgrund
Chengxuan Qiu, Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Studien genomfördes av forskare vid Shandong Provincial Hospital i Kina och vid Karolinska Institutet i Sverige.

Demens har lagt en enorm börda på samhället över hela världen. Det finns för närvarande ingen botande behandling för demens, däremot har flera modifierbara riskfaktorer identifierats, såsom stillasittande livsstil och kardiovaskulära riskfaktorer. Genom interventioner för att kontrollera dessa riskfaktorer, skulle det kunna vara möjligt att fördröja uppkomsten av demens genom interventioner. FINGER-studien i Finland lyfter för första gången resultaten från en klinisk studie som visar att en multidomänintervention skulle kunna hjälpa äldre personer i riskzonen att upprätthålla god kognitiv funktion, inklusive minnesfunktion. FINGERmodellen testas och anpassas just nu i många länder i världen som en global satsning för att identifiera effektiva metoder som kan förebygga demens. Satsningen kallas World-Wide FINGERS Network (https://wwfingers.com).

MIND-China initierades 2018 i Yanggu, i västra Shandongprovinsen, och är en pågående interventionsstudie för demens och funktionsnedsättningar som tar hänsyn till kinesisk tradition och kultur. Studien syftar till att utvärdera om multidomäninterventioner kan hjälpa äldre vuxna på landsbygden att bibehålla eller förbättra sin kognitiva funktion och fördröja demens. Totalt 5765 deltagare från lokala landsbygdssamhällen genomgick omfattande undersökningar för att bedöma deras livsstil, hälsotillstånd och kognitiva funktion innan de erbjöds att delta i interventionerna. Vissa undersöktes också för att få fram objektiva indikatorer på hälsostatus och hjärnans åldrande, med hjälp av magnetröntgen, näthinneskanningar, ActiGraph-undersökningar och hörseltester.

– Databasen är oerhört viktig och värdefull för att kunna utforska en rad vetenskapliga frågor relaterade till åldrande och hälsa, i synnerhet hjärnans åldrande och relaterade sjukdomar såsom demens, säger Chengxuan Qiu, senior forskare vid Aging Research Center på institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

– Ingrepp i tidiga skeden är avgörande för demens. MIND-China riktar sig därför till hela den äldre befolkningen på landsbygden. Vi vill utforska de effektiva metoderna för att på så sätt fördröja demens i ett tidigt skede, säger Yifeng Du, professor och senior neurolog vid Shandong Provincial Hospital.

– Vi tror att MIND-China-studien kommer att bidra till och vara viktig för att kunna förstå och utforska effektiva och skalbara multidomäninterventioner, säger Miia Kivipelto, grundare och ledare av World-Wide FINGERS Network, och professor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Över 40 länder ingår för närvarande i World-Wide FINGERS Network. MIND-China var bland de första att gå med och bidrar med en av de största studierna anpassade till den lokala miljön.

MIND-China har genomförts av Shandong Provincial Hospital med anknytning till Shandong First Medical University (PI, Prof Yifeng Du), i samarbete med Aging Research Center vid Karolinska Institutet (PI, Dr Chengxuan Qiu).

Projektet har finansierats av National Key R&D Program från Kinas departement för vetenskap och teknik, genom gemensamma forskningsanslag från National Nature Science Foundation of China och Vetenskapsrådet i Sverige, och av det akademiska marknadsföringsprogrammet vid Shandong First Medical University och Taishan Scholar Program of Shandong Province, Kina.

Publikation

“Health status and risk profiles for brain aging of rural-dwelling older adults: Data from the interdisciplinary baseline assessments in MIND-China”.
Yongxiang Wang, Xiaolei Han, Xianda Zhang, Zhonglin Zhang, Lin Cong, Shi Tang, Tingting Hou, Cuicui Liu, Xiaojuan Han, Qinghua Zhang, Jianli Feng, Ling Yin, Lin Song, Yi Dong, Rui Liu, Yuanjing Li, Tiia Ngandu, Miia Kivipelto, Heather Snyder, Maria Carrillo, Jonas Persson, Laura Fratiglioni, Lenore J Launer, Jianping Jia, Yifeng Du, Chengxuan Qiu. Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions (TRCI); 14 April 2022, DOI: 10.1002/trc2.12254.

Kontakt

Chengxuan Qiu Universitetslektor