Publicerad: 2022-06-21 15:58 | Uppdaterad: 2022-06-23 11:47

Lyckad återlämning av kvarlevor till Nordamerika

Dan Jibréus skakar hand med miamifolkets First Chief.
Dan Jibréus från KI togs emot av miamifolkets First Chief Douglas Lankford, samt kulturspecialisten Julie Olds i Miami, Oklahoma. Foto: Douglas Peconge

Den 18 maj återvände Dan Jibréus, som för KI:s räkning rest till Nordamerika för att återlämna två kvarlevor, till Sverige igen. Resan betecknar han som mycket lyckad, och de två kvarlevorna från arikara- respektive miami-folket är nu återbördade till de platser där de hör hemma.

Text: Maria Josephson

– Det var en intensiv resa, dels med många och långa timmar i bil och på flyg, dels ett späckat program, berättar Dan Jibréus vid enheten för medicinens kulturhistoria och arv var Karolinska Institutet.

I Fort Berthold Indian Reservation i North Dakota möttes han av Mary Baker, andre NAGPRA-tjänsteman och ansvarig för repatrieringsärenden, som tog hand om lådan med kvarlevan. NAGPRA står för Native Americans Graves Protection and Repatriation Act. Sedan hölls en mottagning vid MHA Nation Interpretive Center, med tal, bön på arikara samt traditionell flöjtmusik.

– Som sista punkt på programmet fick jag tillfälle att berätta om den återlämnade kvarlevan. Den fördes till Sverige av greve Armand Fouché d’Otrante (1800 -1878), som sedan 1822 var bosatt i Sverige och hade fått en hög ställning i armén av Karl XIV Johan. Han tog kraniet med sig från en resa i Amerika 1843-44, berättar Dan Jibréus.

Mottagningen följdes av ett digert program i North Dakota. Dan Jibréus reste vidare till Fort Union, en rekonstruerad handelsstation på gränsen mot Montana. Fort Union var under 1800-talet en av de viktigaste platserna för fredlig handel med och mellan de olika folkgrupperna i området och européer: där byttes buffelhudar och pälsar mot tyger, vapen, pärlor och andra varor. Dan Jibréus fick en privat visning av fortets museisamlingar, och deltog också i ett digitalt panelsamtal med Loren Yellow Bird, lokal historiker och park ranger.

– Det var ett mycket bra samtal, med deltagare från många stammar i området och ett antal park rangers. Deras roll är inte bara som vi kanske tror att agera polis i naturreservat, utan också att vårda kulturminnen. Jag fick många intresserade frågor om KI:s arbete och stor uppskattning för att jag rest så långt, säger Dan Jibréus.

Möttes av delegation i Oklahoma

Hans resa fortsatte efter ännu ett möte vid Knife River Indian Villages, där bland annat lämningar efter hidatsa-folkets jordhusbyar finns, vidare mot Miami i Oklahoma, dit den andra kvarlevan skulle återlämnas. Mellan New Town i North Dakota, där Dan Jibréus bodde för den första återlämningen, och Miami i Oklahoma, är det drygt 170 mil. Väl framme togs han emot av en stor delegation, bland andra 1:st Chief Douglas Lankford, kulturspecialisten Julie Olds (NAGPRA-företrädare), ledningsledamöterna Donya Williams och Nate Poyfair.

– Innan jag och lådan med kvarlevan togs in i kulturcentret renades vi med salviarök som spreds med hjälp av en örnfjäder. Jag tilldelades också snabbt Nate Poyfair som privatchaufför för de kommande dagarna, berättar Dan Jibréus lite förläget.

Kvarlevan transporterades vidare av de lokala organisationerna för att begravas i Indiana, nära den plats där kvinnan en gång levt. Hon grävdes upp i samband med Samuel G. Mortons stora kraniestudie omkring 1832 och donerades därefter till Anders Retzius. För Dan Jibréus följde några dagars intensivt program där den erbjudna transporthjälpen skulle visa sig nödvändig. Först ett stort formellt möte, där många av områdets nio stammar fanns representerade och anföranden hölls av kulturspecialisten Julie Olds och historikern Morgan Lippert, sedan besök vid olika lokala muséer och stamcenter.

– Det är oerhört viktigt att se och lära sig så mycket som möjligt om de olika stammarnas kulturer och historia på plats. Man knyter kontakter och utbyter också gåvor. Det är ett sätt att markera ömsesidig respekt, berättar Dan Jibréus.

Han inledde resan med en mängd Dalahästar i varierande storlek i bagaget, vilka samtliga delats ut som gåvor för att tacka för gästfriheten.

På kvällen den sista dagen hölls en formell avskedsmiddag, där Dan Jibréus för Karolinska Institutets och svensk regerings räkning fick motta en skriftlig resolution: Resolution 22-16. Resolutionen uttrycker miamis uppskattning över det arbete Sverige och Karolinska Institutet gjort i samband med återlämnandet, och bekräftar de goda kontakter som upprättats. Dan Jibréus förklarar:

– En sådan här återlämning är en speciell händelse, och miami-stammen är självstyrande. Återlämningen är alltså resultatet av en formell överenskommelse mellan Miami Tribe of Oklahoma och Sverige som nation, vilket är en viktig markering. Sedan tror jag också att de tyckte att det var förvånande och roligt att Sverige fortfarande är en monarki, och att det därmed fanns anledning att nämna kungen i resolutionen, säger Dan Jibréus och skrattar.

Dokumentation av kraniesamling fortsätter

Vid Karolinska Institutet fortsätter arbetet med att kartlägga och dokumentera hela den så kallade kraniesamlingen, där kvarlevor från Nordamerika ingår. I mars presenterades historikern Helena Eks rapport om samlingens historia. I september väntas rektors arbetsgrupp för KI:s historiska arv presentera sin rapport med förslag på rekommendationer för hur samlingen bäst ska bevaras och hanteras i framtiden. För Dan Jibréus väntar en lugnare tid, utan långresor inplanerade.

- Nu ska jag fortsätta skriva på min bok om de nordamerikanska kvarlevorna i KI:s samling. Jag vill spegla deras individuella historia och förklara hur de kunde hamna här, så långt bort från sitt ursprung, säger han avslutningsvis.