Publicerad: 2018-08-24 10:00 | Uppdaterad: 2018-08-24 14:20

Karolinska Institutet återlämnade kvarlevor till Australien

Den 23 augusti överlämnade Karolinska Institutet kvarlevorna av sju australiska ursprungsinvånare till Australiens regering.

Kvarlevorna har ingått i Karolinska Institutets anatomiska samlingar från mitten till slutet av 1800-talet. De fördes till Sverige av en sjökapten, en läkare och en upptäcktsresande zoolog men har nu lämnats åter till Australien. Ceremonin ägde rum i Stockholm och närvarade gjorde företrädare för Karolinska Institutet, Australiens ambassadör och samiska representanter.

– Det är mycket viktigt för de här befolkningsgrupperna att kvarlevorna från deras förfäder nu kommer att vila värdigt och fridfullt i sitt hemland, sa Jonathan Kenna, Australiens ambassadör i Sverige efter ceremonin.

Australiska regeringens repatrieringsprogram stödjer ett villkorslöst återbördande av kvarlevor efter urinvånare – aboriginer och torressundöbor – från utländska samlingar och privata innehavare, vilket bidrar till försoning.

– Jag vill tacka alla som arbetat länge och hårt för att det här skulle komma till stånd inom Karolinska Institutet och den svenska staten, sa Jonathan Kenna.

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen:

– Som representant för KI är jag mycket glad över att få bidra till att återupprätta humanitet och värdighet för de här sju individerna, det är vår moraliska skyldighet. Det finns inget vi kan göra för att ändra gårdagens misstag. Det vi kan göra är att se till att göra rätt idag, sa han.

Sametingets ordförande Paulus Kuoljok deltog under ceremonin som vände sig direkt till de sju individerna med en jojk.

Ceremonin avslutades med en helande cirkelritual, utförd av Johannes Vestly.