Publicerad: 2023-09-08 12:58 | Uppdaterad: 2023-09-08 13:00

Regeringen beslutar att KI får återlämna kvarlevor

Regeringen har beslutat att KI får återlämna kvarlevorna efter Christina Catharina Larsdotter till Malå Sameförening och Malå Sameby. Önskemål om återlämning lämnades till regeringen i januari av KI:s tidigare rektor Ole Petter Ottersen.

Kvarlevorna efter Christina Catharina Larsdotter återfanns vid en inventering av KI:s anatomiska samling under våren 2022. Tidigare hade det antagits att kvarlevorna förstörts i en brand. KI kontaktade då Malå Sameförening och Malå Sameby, som önskade att kvarlevorna skulle återlämnas för att begravas på Malå kyrkogård. Regeringens beslut innebär att återlämningen nu kan genomföras.

- Det är ett mycket välkommet beslut från regeringen, för oss på KI och för Malå Sameförening och Malå Sameby, som tillsammans har arbetat för detta. Återlämningar är en viktig del i KI:s pågående arbete med att ta ansvar för historien, säger KI:s rektor Annika Östman Wernerson.