Publicerad: 2024-05-21 14:01 | Uppdaterad: 2024-06-02 11:06

Christina Larsdotter återlämnad till Malå

Lördag den 25 maj hölls en återbegravningsceremoni för Christina Larsdotter, den kända samiska kvinna vars kvarlevor återfanns i KI:s anatomiska samling 2022, i Malå. KI:s begäran om att få återlämna Larsdotters kvarlevor till Malå sameförening och Malå sameby beviljades av regeringen i september 2023.

Gammal illustration föreställande Christina Larsdotter.
Christina Larsdotter. Foto: Nordiska museet, okänd konstnär, 1837, ur Åke Lundgrens samlingar.

Under sin livstid var Christina Larsdotter en känd person som omskrevs i pressen både i Sverige och utomlands, då hon var ovanligt lång, närmare två meter. Larsdotter undersöktes av läkare vid Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet och KI:s dåvarande professor i anatomi, Anders Retzius, intresserade sig för henne på grund av hennes ovanliga längd. 

Retzius tog efter Larsdotters bortgång initiativ till att hennes kvarlevor föras till KI, där hennes skelett ställdes ut i KI:s anatomiska museum. Christina Larsdotter har fått ge namn åt den föreläsningssal på campus Solna som tidigare hette Gustaf Retzius. 

Larsdotter begravdes på Malå kyrkogård, invid den kyrka hon tillsammans med andra hemmansägare i Malå beslutade om att bygga innan hon avled den 25 maj 1854. Personal från Medicinens historia och kulturarv vid KI deltog vid återbegravningsceremonin. 

Det känns fint att få vara med, och att hon får komma hem till slut, säger Ann Gustavsson, osteolog och arkivarie vid MHK som återfann Larsdotters kvarlevor.