Publicerad: 2022-08-24 11:00 | Uppdaterad: 2022-08-29 16:13

Konstutställning hyllar mästerfotografen Lennart Nilsson

Till höger: ett porträtt på Lennart Nilsson av Nicho Södling. Till vänster; Ett självporträtt av Lennart Nilsson från 1940-tal.
Lennart Nilsson (1922–2017) var fotograf och verksam vid Karolinska Institutet. Foto: Nicho Södling,

Den 24 augusti 1922 föddes den banbrytande fotografen och KI-profilen Lennart Nilsson (1922–2017). Lagom till hans 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år” med hans fotografier på Sergelgatans Konsthall i Stockholm, på initiativ av Jan Broman, grundare av Fotografiska Museet, Per Lydmar och Vasakronan.

Det blir första gången som Lennarts Nilssons arbete ställs ut med bilder som visar hans långa intresse för den vetenskapliga bilden.

Anne Fjellström är Lennart Nilssons styvdotter och mångåriga samarbetspartner och den som förvaltar hans minne och arv. Hon har också kurerat utställningen.

– Syftet är ju att hedra Lennarts arbete med fokus på den vetenskapliga bilden och filmen, det var det han brann för. Det är extra roligt att kunna visa de här bilderna för allmänheten. Och syftet är ju inte bara att hylla Lennart utan att visa att det här var ett stort samarbete där KI var ett huvudnav, men där också tekniker och vårdpersonal var helt avgörande för att bilderna kunde tas, säger Anne Fjellström. 

Vilket intresse finns i dag för Lennart Nilssons arbete?

–  Jag tror att vi står inför ett generationsskifte, det finns en äldre generation som har Lennarts bilder i sitt DNA så att säga, i dag är det kanske viktigare att en yngre generation får chansen att se de här bilderna. Intresset för själva utställningen har varit väldigt stort på förhand, både medialt och genom förfrågningar om att komma och titta.

Hur hade Lennart själv sett på dagens snabba tekniska utveckling?

­­­– Hade Lennart varit ung i dag hade han nog sett oändliga möjligheter med tanke på de tekniska möjligheter som finns i dag. Utvecklingen var ju enorm också under hans livstid, men dagens digitala möjligheter hade garanterat glatt och fascinerat honom. Lennart brann för det här, och han var väldigt glad över utvecklingen och intresset inom ämnet.

Lennart Nilsson inledde sitt yrkesliv som reportagefotograf för bland andra tidskrifterna Se och Vecko-Journalen. Redan på 1940-talet kom det stora genombrottet i Sverige men det var genom bildserien om hur ett barn blir till på 1960-talet som Nilsson fick sitt stora internationella genombrott. Han var verksam vid Karolinska Institutet sedan 1970-talet och blev medicine hedersdoktor 1976. År 2009 tilldelades han hederstiteln professors namn av regeringen.

Utställningen pågår till den 18 september.

Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
Lennart Nilssons första bilder genom mikroskop som publicerats handlade om vad som fanns i vatten.
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
Frisimmande manetliknande medusor av hydroiden Obelia (Laomedea) geniculata. Från serien Liv i hav, 1958.
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
Hår, 1969. Ett av de första motiven taget med svepelektronmikroskop.
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
Ett ungt skott av ett ormbunksblad från Spiropteris, hejdat i sin tillväxt för åttio miljoner år sedan, 1982, Från serien Fossila blommor
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
Några av cellens viktigaste strukturer - mitokondrierna och retiklet. På retikelväggarna syns ribosomerna som små ljusa blåsor, 1985, Från serien Cellens inre
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
HIV virus tränger ut ur en infekterad T-lymfocyt, 1985 En av de första bilderna taget av HIV (humant immunbristvirus).
Till Lennart Nilssons 100-årsdag invigs den retrospektiva utställningen ”Med blick för det stora i det lilla – Lennart Nilsson 100 år”.
”The winning sperm”, 1990 Från serien Ett barn blir till.