Publicerad: 2023-01-16 17:24 | Uppdaterad: 2023-01-16 17:40

Luftvägsantikroppar ger ett varaktigt skydd mot sars-cov-2

Illustration: Getty Images
Det finns förhoppningar om att nasala vaccin ska kunna generera ett immunsvar i luftvägarna som minskar risken att bli infekterad av sars-cov-2. Bild: Getty Images

Höga nivåer av antikroppar mot sars-cov-2 i nässlemhinna ger skydd mot covid-19 i minst åtta månader. Infektion med omikronvarianten ger slemhinneantikroppar med god hållbarhet, vilket sannolikt bidrar till ett starkt skydd mot upprepad omikroninfektion. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, väcker ytterligare förhoppningar om att kunna få god effekt av ett framtida nasalt vaccin.

COMMUNITY-studien inleddes våren 2020 med regelbunden provinsamling från 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus. I början av 2022 genomfördes en studie där 338 medarbetare som fått tre doser vaccin regelbundet screenades för sars-cov-2-infektion. Efter tre doser vaccin, när screeningen inleddes, hade majoriteten höga nivåer av antikroppar i blodet men endast drygt hälften (62 procent) hade mätbara antikroppar i luftvägarna. De med högst antikroppsnivåer i luftvägarna hade en halverad risk att bli smittade av omikron. Forskargruppen har nu följt samma individer under året, och ser att skyddet håller i sig i minst åtta månader.

90 procent lägre risk att återinfekteras

Bland de studiedeltagare som fick omikroninfektion under förra vinterns screeningstudie fick majoriteten en fyrtiofaldig ökning av antikroppar i luftvägarna, även efter mild infektion. De nya resultaten visar att dessa antikroppar generellt har en god hållbarhet, då de flesta av studiedeltagarna sju månader senare fortfarande uppvisar antikroppsnivåer över den nivå som initialt innebar skydd mot infektion. Dessutom visas att de som infekterats med de tidiga omikronvarianterna i början av 2022 löpte en nära 90 procent lägre risk att senare infekteras med omikronvarianten BA.5.

Charlotte Thålin
Charlotte Thålin. Foto: Ludvig Kostyal

– Antikroppar i blodet skyddar mot svår sjukdom, men ska vi skydda oss mot infektion, smittspridning och utvecklingen av nya virusvarianter behöver vi få upp immunsvaret till luftvägarna, där vi möter viruset. Det får vi inte av nuvarande vaccin, som ges via en muskel. Kanske kan man med framtida nasala vaccin generera ett immunsvar i luftvägarna, likt det vi ser efter infektion, och på så sätt bromsa pandemin, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskargruppen har även undersökt hur nivåerna av antikroppar i nässlemhinna påverkas av upprepade sars-cov-2-infektioner och det framkommer i studien att de som haft covid-19 tidigare fick ett starkare antikroppssvar efter en genombrottsinfektion med omikron.

Viktigt för framtagande av nasala vaccin

– Resultaten visar att det går att väcka skyddande och varaktiga nivåer av antikroppar i nässlemhinnan, och att antalet exponeringar för viruset påverkar hur starkt svaret är. Det är i sig inte förvånande, men viktigt att kartlägga till exempel inför framtagandet av nasala vaccin, säger studiens förstaförfattare Ulrika Marking, biträdande överläkare och doktorand vid samma institution.

COMMUNITY-studien fortsätter med regelbundna provtagningar och följer immunsvaret efter upprepade sars-cov-2-infektioner och vaccinationer. Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Folkhälsomyndigheten, KTH och SciLifeLab.

Forskningen har finansierats av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Leif Lundblad med familj, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Bill and Melinda Gates Foundation, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Publikation

“7-month duration of SARS-CoV-2 mucosal immunoglobulin-A responses and protection”. Ulrika Marking, Oscar Bladh, Sebastian Havervall, Julia Svensson, Nina Greilert-Norin, Katherina Aguilera, Martha Kihlgren, Ann-Cristin Salomonsson, Maja Månsson, Radiosa Gallini, Cecilia Kriegholm, Philip Bacchus, Sophia Hober, Max Gordon, Kim Blom, Anna Smed-Sörensen, Mikael Åberg, Jonas Klingström, Charlotte Thålin. The Lancet Infectious Diseases, correspondence, online 11 januari 2023, doi: 10.1016/S1473-3099(22)00834-9.