Publicerad: 2022-09-14 23:00 | Uppdaterad: 2022-09-15 06:57

Antikroppar i luftvägarna skyddar mot omikroninfektion

Bild: Getty Images
Personer med höga antikroppsnivåer i luftvägarna, där sars-cov-2-viruset tar sig in i kroppen, hade en halverad risk för att bli smittade av omikronvarianten. Bild: Getty Images

Höga nivåer av antikroppar i luftvägarna minskar risken att infekteras av omikron, men många får inte mätbara antikroppsnivåer i luftvägarna trots tre doser sars-cov-2-vaccin. Det visar en ny studie som publicerats i The New England Journal of Medicine av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus.

COMMUNITY-studien inleddes våren 2020 med provinsamling från 2 149 medarbetare vid Danderyds sjukhus. Studiedeltagarna och deras immunsvar mot coronaviruset sars-cov-2 har sedan dess följts upp var fjärde månad. I början av 2022 genomfördes en studie där 338 medarbetare som fått tre doser vaccin regelbundet screenades för sars-cov-2-infektion. Av de som inte var infekterade vid studiens start blev var sjätte deltagare (57 personer) infekterad med omikron under studiens gång. Det gjorde att forskargruppen kunde undersöka vad som skyddar mot infektion och hur immunsvaret efter omikroninfektion ser ut.

Halverad risk att smittas

Bland annat mättes nivåerna av IgA-antikroppar (immunglobulin A) i luftvägarna, som har en viktig roll i kroppens försvar mot luftvägsinfektioner. Efter tre doser vaccin, när screeningen inleddes, hade de flesta höga nivåer av antikroppar i blodet, men endast 62 procent hade mätbara antikroppar i luftvägarna. De individer som hade höga nivåer av IgA-antikroppar i luftvägarna hade en halverad risk för att bli smittade av omikron.

Charlotte Thålin
Charlotte Thålin. Foto: Ludvig Kostyal

– Det är inte förvånande att antikroppar i luftvägarna neutraliserar viruset lokalt, men vi har nu för första gången kunnat visa att sars-cov-2-antikroppar i luftvägarna faktiskt skyddar mot omikroninfektion, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, som lett studien.

Bland de som infekterats med omikron kunde forskarna se att individer med mätbara antikroppsnivåer i luftvägarna hade lägre nivåer av sars-cov-2-virus. Efter omikroninfektion fick majoriteten en 40-faldig ökning av antikroppar i luftvägarna, även om infektionen varit mild.

Forskarna kunde också visa att de deltagare som haft covid-19 innan de blev vaccinerade hade betydligt högre nivåer av sars-cov-2-specifika antikroppar i luftvägarna efter vaccination än deltagare som inte haft covid-19 innan vaccination. Det kan förklara varför så kallad hybridimmunitet, kombinationen infektion och vaccin, ger ett starkare skydd mot infektion än enbart vaccin.

Vaccin i nässpraysform undersöks

– Nu befinner vi oss i ett läge med omikron som smittar trots flera doser av dagens vacciner som ges i muskeln. Det är lockande att tro att ett vaccin som i stället ges via näsan/luftvägarna, där viruset tar sig in i kroppen, skulle kunna väcka ett liknande immunsvar lokalt som naturlig infektion och därmed stoppa viruset i ett tidigare skede. Flera vaccin i nässpraysform undersöks nu i kliniska prövningar med förhoppning om att kunna minska smittspridningen och därmed minska risken för utveckling av nya virusvarianter, säger Charlotte Thålin.

COMMUNITY-studien fortsätter med regelbundna provtagningar och följer immunsvaret efter upprepade sars-cov-2-infektioner och vaccinationer. Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Folkhälsomyndigheten, KTH och SciLifeLab.

Forskningen har finansierats av Jonas and Christina af Jochnick Foundation, Region Stockholm, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Leif Lundblad med familj, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Bill and Melinda Gates Foundation, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Publikation

”Anti-Spike Mucosal IgA Protection against SARS-CoV-2 Omicron Infection”, Sebastian Havervall, Ulrika Marking, Julia Svensson, Nina Greilert Norin, Philip Bacchus, Peter Nilsson, Sophia Hober, Max Gordon, Kim Blom, Jonas Klingström, Mikael Åberg, Anna Smed-Sörensen, Charlotte Thålin. The New England Journal of Medicine (NEJM), Letter to the Editor, online 14 september 2022, doi: 10.1056/NEJMc2209651.