Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Studentens lärande i VFU

2024-10-09 13:00 till
2024-11-13 16:00 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.  

Upplägg och kursdatum

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kursträff 1: 9 oktober kl. 13:00-16:00 (Zoom)
  • Kursträff 2: 13 november kl. 13:00-16:00 (Zoom)             

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp), se Stepping stone-kurser.

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stone krävs godkänd Stepping stone; Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontakt

Kursledare: Veronica Balkefors
För frågor om ansökan och antagning: Evianne Larsson.