Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU - i kommunal verksamhet

2023-11-15 till
2023-12-12 Add to iCal
Campus Flemingsberg Karolinska Institutet Alfred Nobels allé 23, Zanderska huset sal 402

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU inom kommunal verksamhet.

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i kommunal verksamhet i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                                     

Förkunskaper

För Stepping Stone "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Kursträffarna sker fysiskt på något av Karolinska Institutets campus Flemingsberg. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.                                    

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.  

Kursträffar

  • Kursträff 1: 15 november kl 09:00-16:00
  • Kursträff 2: 12 december kl. 13.00-16.00
  • Plats: Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 23 Zanderska huset våning 4 sal 402

Anmälan

Anmäl dig här till Pedagogiska grunder för handledning i VFU - handledare i kommunen

Sista dag för anmälan är 30 oktober 2023.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Helena Brodin
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp) se information på UoLs hemsida

Kontakt

Helena Brodin Adjunkt