KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

21 Mars

21 Mars till 3 Maj
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

27 Mars

27 Mars 0:00 - 23:59
Nils Ringertz
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.
Intern kurs och fortbildning

18 April

18 April till 31 Maj
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

20 April

20 April 13:00 - 16:00
Nils Ringertz sal, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod, en introduktion eller inspiration för alla som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

29 Maj

29 Maj 0:00 - 23:59
Marie
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.
Intern kurs och fortbildning

15 Juni

15 Juni till 31 Augusti
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod. Kursen stimulerar också till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.
Intern kurs och fortbildning

27 September

27 September 0:00 - 23:59
Årets lärardag arrangeras onsdag 27 september. Du kan se framemot inspiration och nätverkande tillsammans med kollegor som undervisar eller är involverade i utbildningsfrågor.
Föreläsningar och seminarier
KI webbförvaltning
2022-06-08