KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

7 mars

7 mars 12:15 - 13:00
Zoom
Annan
Välkommen till en inspirerande diskussion om planetär hälsa, vad händer på KI inom området och hur du kan engagera dig.
Föreläsningar och seminarier
7 mars 13:00 - 16:00
Alfred Nobels Allé 23, sal 101
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

20 mars

20 mars till 2 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

25 mars

25 mars 0:00 - 23:59
ANA23, sal 402
Campus Flemingsberg
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning

26 mars

26 mars 12:15 - 13:00
Zoom
Annan
Under detta webbinarium intervjuas vinnarna av KLOK-priset 2023: Optikerprogrammets utbildningsenhet på S:t Eriks Ögonsjukhus om sin verksamhet.
Föreläsningar och seminarier

27 mars

27 mars 13:00 - 14:00
Online
Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig arbetar eller forskar med djurförsök på KI. Komparativ medicin erbjuder utbildning på olika nivå och CPD-seminarier (continuing professional development) är ett sätt att upprätthålla din kompetens i försöksdjursvetenskap.
Föreläsningar och seminarier

9 april

9 april till 15 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

16 april

16 april 13:00 - 16:00
Alfred Nobels allé 23, sal 111
Campus Flemingsberg
I den här workshopen får du ta del av IPL, interprofessionellt lärande, som pedagogisk metod: att lära med, av och om varandra. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

18 april

18 april 13:00 - 16:00
Biomedicum, lokal Nils Ringertz
Campus Solna
I den här workshopen får du ta del av Peer learning som pedagogisk metod. Det är en introduktion eller inspiration för alla medarbetare som möter studenter där de utbildas.
Föreläsningar och seminarier

23 april

23 april till 28 maj
Online
Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.
Intern kurs och fortbildning

26 april

26 april 13:00 - 14:00
Online
Utbildning i försöksdjursvetenskap är obligatoriskt för dig arbetar eller forskar med djurförsök på KI. Komparativ medicin erbjuder utbildning på olika nivå och CPD-seminarier (continuing professional development) är ett sätt att upprätthålla din kompetens i försöksdjursvetenskap.
Föreläsningar och seminarier

15 maj

15 maj 0:00 - 23:59
Widerströmska (Tomtebodavägen 18), sal John
Campus Solna
KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.
Intern kurs och fortbildning

11 juni

11 juni till 3 september
I denna kurs får du tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stones-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod.
Intern kurs och fortbildning
KI webbförvaltning
2023-06-09