Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i VFU (asynkron + kursträff)

2024-10-08 till
2024-11-12 Add to iCal
Online

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för handledning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till lärande i VIL/VFU. Denna kurs gör du i egen takt, fram till den avslutande kursträffen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU), eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Upplägg

Under denna kurs arbetar du i egen takt med förberedande uppgifter och en verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid kursträffen. 

  • Kursen öppnar 8 oktober 
  • Kursträff (Zoom) 12 november kl. 13:00-16:00.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning (asynkron).

Välkommen med din anmälan!

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kontaktpersoner

Kursledare: Annika Botes
Ansökan, antagning och intyg: Evianne Larsson.

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser